IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD was?# 20 December 1968. jaargang 8 no.7 Parochie H. Oda. 4-e Zondag van de Advent. Zondag: Maandag Dinsdag: 7.3.0 uur .leesmis voor Harrie G-oumans, 8.45 uur maanddienst voor MichieD Jeurissen, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor Ahtoon van Asten, Jongerenmis.. 8 uur maanddienst voor Anna Maessen-Mooren. 8 uur maanddienst voor Maria van Soest - Swinkels, gelegen heid om te biechten van 6 tot 8 uur nm. Woensdag: Hoogfeest van Kerstmis, 12 uur nachtmis' voor de Parochie, 8.30 uur leesmis voor Michèèl Jeurissen, besteld door de Boerenleenbank, 10 uur Hoogmis voor G-errit van Dijck, 11.30 uur leesmis voor Martien Bus en echtgenote, en Wim Bus. ;Tweede kerstdag, 8 uur leesmis voor Harrie Maessen en echt genote en Jac. Maessen, 9 uur maanddienst voor Piet Verheyen en Maria Litjens, 10 uur Hoogmis. 8 uur leesmis voor G-ertruda Swinkels. 19.30 uur avondmis voor de overl.fam, Deters - Koppens. Donderdag Vrijdag Zaterdag: Misdienaars Zaterdag Zondag: Kerstdag' 19.30 uur, 7.30 8.45 10 12 8.30 10 11 .30 Arts - de Wit Bos - Janssen Janssen - Cox van Asten - Spreeuwenberg Winnen-Clerkx en v.Asten - Spreeuwenberg Arts - de Wit Bos - Janssen van Asten - Spreeuwenberg. Kleuterschool De kerstvacantie voor de kleuters is van 23 December t/m 5 Januari. Op 6 Januari 1969 begint de school weer. school. kerst vacant ie voor de kinderen, van de lagere school begint op Dinsdag 24 December. Op maandag 23 December is er dus ge woon school. Het tweede trimester begint weer op Maandag 6 Januari as. Bibliotheek, bondag a.s,. is de bibliotheek opnegesteld na de Hoogmis tot een half uur daarna. Dit is de laatste openstelling van dit jaar. Tijdens en na de Kerstdagen is de bibliotheek dus gesloten. In Januari dienen alle boeken terugbezorgd te worden. De bibliotheek wordt dan tijdelijk gesloten, i.v.m. het verbreken van de band met de Openbare leeszaal te Venray, door Venray. J9Hff,.eVenkQor° Repetitie. Morgenavond, zaterdag 21 December, DIRECT na de avondmis repetitie IN DE KERK. In verband met de nog te repete^ ren liederen wordt verzocht dat allen aanwezig zullen zijn. .L. In Eebruari en Maart 1969 wordt er een nieuwe huishoudelijke oriëntatiecursus gehouden. Deze cursus omvat 6 a 7 lessen. De kosten bedragen f.10.Deze cursus is speciaal geschikt voor meisjes die binnekort gaan trouwen, of over 1 of 2 jaar. Opgave of inlichtingen voor 21 December bij Jo Plmsenberg. 9 1. -T --n4- C n "1

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1