IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 13 December 1968. jaargang 8 no.6". Parochie H. Oda. 3e Zondag van de Advent. Zondag: 7.30 uur leesmis voor Harrie Goumans, 8.4-5 uur leesmis voor Ma ria van Soest - Swinkels, besteld door de buurt, 10 uur Hoogmiê voor de Parochie, 11.30 uur leesmis. Maandag: 8 uur leesmis voer Francina Cleophas - Spreeuwenberg Dinsdag: 8 uur leesmis voor Gerardus Vergeldt en Harrie en Antonetta Ver geldt. Woensdag: 8 uur leesmis voor Peter Johannes Rongen, nderdag:10.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Weys - van Ass, 19 uur leesmis voor Harrie Maessen, Maria Maessen - Mans en Jac. Maessen. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Peter Joh. Verlinden, 15.- uur huwelijks mis vo^r het bruidspaar Stappers - van Bakel. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor de overleden familie Bovee - Philipsen. Misdienaars: Zaterdag: 19.30 uur, Winnen - Clerkx Zondag: 7.30 de Wit - Arts 8.4-5 Bos - Fanssen 10 Janssen - Cox 11.30 van Asten - Spreeuwenberg. a T)e "bibliotheek is alleen geopend op Zondag na de Hoogmis, tot een half uur daarna. Op dinsdagavond is er geen bibliotheek. Reeds nu worden degenen die boken in hun bezit hebben verzocht deze uiter lijk op Zondag 22 December terug te bezorgen, daar dit de laatste openstel lingsdag van 1968 is. Over het verdere voorbestaan der bibliotheek, eventu eel als zelfstandige bibliotheek, komen nog nadere berichten. De kerstvacantie begint dit jaar op Dinsdag 24- December a.s. Op maandag 23 December is er normaal school. Op maandag 6 Januari 1969 be gint de school weer. L V B Op maandag 16 December is de laatste les van de knip- en naaicursus. Er zal op die avond geshowd worden wat er zoal door de dames gemaakt is, zo wel dames- als kinderkleding. De dames van de vervolgcursus worden om 6 uur n.m. verwacht omdat het nog de laatste les is. De dames van de knipcursus om 7.30 uur nm. Deze avond is tevens voor alle leden, en begint om 8 uur in het Gemeenschapshuis. Op 13 - 20 - en 27 Januari zal er s'avonds een bak- en kookcursus gegeven worden door Mej. Kursten. Als er veel belangstelling voor is, wordt de cur sus gesplitst, en wordt er na de middag ook een cursus gegeven. Opgeven voor 20 December, en voor welke cursus, tel.04930 - 2019. EUDe kringvergadering van het varkensstam boek, welke gehouden zou worden a.s. Dinsdag 17 December in zaal Rongen te Oiilo is verplaatst naar Donderdag 19 December in bovengenoemde zaal, aan vang 19.30 uur Alle varkensfokkers worden uitgenodigd deze belangrijke vergadering bij te wonen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1