USSELSTEIJN5 NIEUWSBLAD 6 December 1968, jaargang 8 no. 5 Parochie H. Oda. 2e Zondag van de Advent, Feest van de onbevlekte Ontvangenis. Zondag: 7-30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Verhoeven-Yhijssen, 8. 65 uut leesmis voor Harrie Goumans, 10 uur Hoogmis voor de parochie, 11.30 uur Jongerenmis. Haandag: 8 uur maanddienst voor Harrie Stiphout. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Martin Bus en echtgenote en Wim Bus. Woensdag: 8 uur leesmis voor Mathieu Smeets en Emilia Janssen. Donderdag:l6 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Kappel - Emonts, 19 uur avond mis voor Catharina Stoffelen - Kroon. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Hendrikus van de Ven. Zaterdag: 16 uur huwelijksnis voor liet bruidspaar Bovee - Philipsen, 19-30 uur avondmis voor MichielJeurissen, besteld door de buurt. Misdienaars^ gaterdag: 19.30 uur, van Asten - Spreeuwenberg. Zondag: 7-30 Winnen - Clerkx 8.63 de Uit - Art® 10 Bos Janssen. BiblioDe bibliotheek is opengesteld op Zondag na de Hoogmis tot een half uur daarna, en dinsdagavond van half 7 tot half 8. Lcgere _scho_olkerstvacantie is van dinsdag 26 December tot en met Vrijdag 3 Januari a.s. Op maandag 23 December is er dus gewoon school. '.B.L.-K.P.J.L. zondag 3 December zal er door de sportcommissie een cycle-cross georganiseerd worden. Lr bestaat op dezsc dag gelegenheid zich in te laten schrij ven, en wel van 1 uur af in café "Den Dril", Mersoloscweg te Venray, waar tevens, de prijsuitreiking zal plaats vinden. Het startsein zal op de parkeerplaats voorbij het zwembad om precies 1.30 uur gege ven worden. Zorg er dus voor dat U op tijd ingeschreven bent, zodat er nog tijd overblijft om nog even de route na te gaan. De cycle - cross is bestemd voor allo leden van do MBL. en KPJL. van de kring Venray. De route is als volgt: meisjes 2.\ km. en jongens 3 km. Inschrijfgeld zal f.1. por lid bedragen. Repetitie Jeugdkoor. Zatordas 7 December, na de avondmis is er repetitie van het jeugdkoor, in dc kerk. Op zaterdag 21 December wordt door dc krïmg Venray weer een trckkcrb'ohen- diglicidswcdstrijd georganiseerd, aanvang 12.30 uur. Opgave of inlichtingen vóór 15 December bij B. van Vegchel. Op maandag 9 December zal onze consulent den heer Blocker, een spreekbeurt houden in zaal van Gasscl, te Veulen. Hij zal spreken, over de bedrijfsopvolging. Alle geintresseerde leden zijn van harte welkom, aan vang 8 uur. T V "R 2- Maandag 9 December, 7.30 uur nm. kienen bij H, van Aston. Op 10 December a.s. vertrekt dc bus om 1,30 uur nm. bij de kerk naar dc Centrale Boerenleenbank te Eindhoven.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1