AKTIEl'HET PAK IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 8 November 1968. jaargang 8 t no. i Parochie H. Oda. 23 e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7-30 uur leesmis voor Piet Verheyen en Maria Litjens, besteld door de paardenverzekering, 8.45 uur leesmis voor herstel van een zieke, 10 uur Hoogmis voor de parochie, 11.30 uur Jongerenmis. Maandag: 8 uur leesmis voor Francina Clephas - Spreeuwenberg. Dinsdag: 8 uur leesmis boor Serardus, Harrie en Antoinette Vergeldt, V/oensdag: 8 uur weekdienst voor Michiel Jeurissen. :c^nderdag:19 uur avondmis voor Piet Verheyen en Maria Litjens, besteld door de Boerenleenbank. Vrijdag: 8 uur geen mis, 11 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Heldens-Horre- voets, 3 uur huwelijksmis voor het bruidspaar v,d. Geer - van Ass. Zaterdag: 19-30 uur jaargetijde voor Mathias van Aaten. Misdienaars: n TT. Zaterdag: 19-30 uur, Clerkx - Winnen Zondag: 7-3° de Wit - Arts 8.45 Bos - Janssen 10 Janssen - Cox. 2"LC° aas ees pe opbrengst van de collecte voor het St.Nicolaas- en Koningin- nedagfeest, verzorgd door de kinderen van de zesde klas heeft opgebracht het bij zonder mooie bedrag van f.472.Deze mooie financiële gift beteken^t voor ons, dat U dit werk voor de kinderen op prijs stelt- De moeite enverkzaamheden voor hot organiseren zullen we nu met des te meer enthousiasme doen. Heel veel dank aan U. De St.Nicolaasintocht in IJssclsteyn vindt plaats op Zondag 1 December. Bibliotheek. 2ondag is de bibliotheek na de Hoogmis geopend tot een kwartier na hot „nde. Dinsdag a.s. is de bibliotheek geopend van half 7 tot half 8 uur. agerc sc 00maandag en dinsdag rep. 11 en 12 November a.s. worden de eerste serie kijkavonden van dit schooljaar gehouden. De kinderen hebben uiterlijk vrijdag een bericht mee naar huis gekregen, waarop voor U nadere gegevens staan vermeld. Uitwisseling. Deze is op Zaterdag 9 November met de K.P.J. afd. Best, Aanvang 13-30 uur nm. in het Gemeenschapshuis.sAvonds dansen met "The Lone ly Birds". Het bestuur rekent er op dat ieddreen aanwezig zal zijn. Op zaterdag 16 November organiseert de afd. Castenray oen dansavond voor de gehele kring Venray.DuS ook voor al^e leden van M.B.L. - K»P»J* IJssclsteyn, aanvang 19.- uup in het- 'Parochiehuis te Castenray. Hon gaat wel on .eigen pelegcnhoid. ZATERDAG NOVEMBER zal het er om gaan. of de "Raad van Elf" voortaan in het nieuw zal staan. Aan U de taak; aan U de DAAD I Sta één keer voor de carnaval paraat. Hartelijk dank. 1-

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1