OP 9 NOVE 1JSSELSTEUNS NIEUWSBLAD 25 October 19* [aargang 7 no.5i Parochie E. Oda. Zondag: liaandag: Dinsdag: 21e Zondag 11a Pinksteren, Feest van Christus Koning. 7.30 uur leesmis voor de parochie, 0.A5 uur leesmis voor Peter Joh. Ver linden besteld door de bejaarden, 10 uur Hoogmis jaargetijde voor Win Bus, II.30 uur jongerenmis. 8 uur maanddienst voor Maria van Soest - Swinkels. .uüua^. 8 uur weekdienst voor Michiel Jeurissen. .;ensdag: 8 uur maanddienst voor Piet Verheyen en Maria Litjens. </nderdag:19 uur weekdienst voor Maria van Soest - Swinkels. Vrijdag: eerstevrijdag van de maand, 8 uur leesmis voor Michiel Jeurissen, be steld door de bejaarden, 10.30 huwelijksmis voor de bruidsparen: Verbugt- Spreeuwenberg en Mennen - Sprceuwenberg. Zaterdag: 19=30 uur leesmis voor Gerard Deters. Gelegenheid om te biechten van 5«30 tot 7 uur nm. V/ij mallen er allen opmerkzaam op' dat de eerste mis op zondag 111 het vervolg is om half 8, de tweede om kwart voor 9, Je Hoogmis om 10 uur, en nog een II. Mis om half 12. Zondag 27 October is om 11.30 uur de eerste z.g. jongerenmis. Het feest van Allerheiligen wordt gevierd op Zondag 3 November, en het feest van Allerzielen op k November. Janssen - Cox. van Asten - Spreeuwonbcrg. Winnen - Clerkx. de Wit - Arts. MisdienaarsZaterdag: 19»50 uur, Zondag: 7-30 8.A5 De L.V.E. zal op Zondag weer de Christus Koning speldjes verkopen. et gespreksgroepenwerk staat weer in het centrum van de belangstelling. Zijdie aan ec-n gespreksgroep willen deelnemen worden verzocht zich op te geven bij de. Pas toor of bij L„ Pouwels, Moostaijk. Zowel jongens als meisjes, mannen en vrouwen kun nen deelnemen. SWIEP ALS ZWERVER IS NU NOG GOED, MAAR ALS HIJ OP MOET TREDEN DIENT MET BEKWAME SPOED IETS NIEUWS KOMEN OM AAN TE KLEDEN dan werken we daaraan I I Het is voor ons allen welgedaan. ■f-m 10 O.,

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1