dat doen we OP 9 NOV. 1JSSELSTEUNS NIEUWSBLAD l8 October 1968 jaargang 7 no.50 Parochie H. Oda. 20e Zondag na Pinksteren, Wereldmissiezondag* Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8.3O uur leesmis voor Gerard Deters, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Peter Joh* van Dijck. Maandag: 8 uur maanddienst voor Peter Joh, Verlinden, Dinsdag: 8 uur weekdienst voor Michiel Jeurissen. V/oensdag: 8 uur maanddienst voor Anna Maessen - Mooren. Donderdag:19 uur avondmis, leesmis voor de overleden fam. Winnen - van Well, vrijdag: 8 uur weekdienst voor Maria van Soest - Swinkels. Zaterdag: 19«30 uur avondmis, jaargetijde voor Jan Litjens. MisdienaarsZaterdag: Zondag: 19.30 uur 7 8.30 10 Bos - Janssen. Janssen - Cox van Asten - Spreeuwenberg. Winnen - Clerkx. Schoolberichten, Zowel voor de lagere- als voor de kleuterschoolkinderen is er vol gende week geen school, liet is dan Herfstvacantie. Op maandag 28 October moeten de kinderen van beide scholen dus weer naar school. Zondag a.s. is de bibliotheek opengesteld na de Hoogmis, tot een half uur daarna. Op dinsdag 22 October a.s. is er geen bibliotheekopenstelling. L. V, B. Maandag 21 October nm„ 7-30 uur kienen bij H. van Asten, Degenen die op 23 October mee gaan droppen om 7 uur nm. bij de Boerenbond zijn. Denk aan zaklamp, pen en papier, Damesgymnastiekclub. maandag van half 8 tot half 9 les. Dames probeert U allen te komennin verband met een bespreking. J B T B 1 Wij delen U hierbij mede dat op de Bondsdag 10 October de naam J.B.T.B. is veranderd in K.P,J. "Katholieke Plattelands Jongeren Limburg". Cursus pech onderweg. De deelnemers aan de cursus, pech onderweg, moeten zich deze weck nog definitief opgeven bij do voorzitter, L. van Vegchcl» TAST VOOPl ééN KEEK EENS DIEP 1 EEN NIEUW PAK VOOR SWIEP

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1