IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD jaargang 7 no. ^3 13 September 1968, Parochie II. Oda. Zaterdag: Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag': Donderdag: Vrijdag: Za^terdag: 13e Zondag na Pinksteren. 10. uur Hi. Mis, begrafenisdiënst voor M, van Soest- Swinkels, 1'3 uur gezongen H. Mis uit dankbaarheid voor de familie Geurts- van Dijck, bij gelegenheid van hun 23 jarig huwelijksfeest, 19*30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Geurts-Janssen, uur leesmis voor de parochie, '8.30 uur jaargetijde voor Gerar- dus Janssen, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Jphanne.s Pee-ter.ö; en Egberdina van Asten? 8 uur maanddienst voör Mat'hias van Asten. 8 uur woekdienst voor Peter Joh. Verlinden. 8 üur leesmis uit dankbaarheid. 19 nur avondmis, weekdienst vóór Piet Verheyen en Maria Litjens. 8' uur leesmis vo'or de overleden familie Vergeldt - Smeets. 19*30 uur avondmis voor Gerard Deters. Misdeinaars Zaterdag 19-.3Q Xuirf Los. - Janssen. Zondag 7 Janssen - Cox. 8.30 van Asten - Spreeuwcnberg. 10 Winnen - Clerkx. L.V.B. Op donderdag 19 September, 8 uur nm.wordt in hot Gemeenschapshuis do jaar vergadering gehouden. De agenda bevat o.m,Besprekeltin'g winterprogramraa, jaarverslag, kasvcrslag. Ver der oen gezellige quiz-avond, verzorgd door Mcj. Kunsten uit Roermond. buinbouwvereniging. m, iot nader bericht wordt er alleen nog op Dinsdag en Vrijdag naar de veiling gereden. Alle producten moeten om half 8 aan de loods ziin. Motorsport. Zondag -22 September wordt te Reusel (NB.de laatste wedstrijd voor het kampioenschap van Nederland verreden. Hierbij staat J. de Rooy uit Eindhoven op kop met 33 punten. Op de tvjeede plaats staat onze dorpsgenoot Peter I/illems met 33 punten, 3e is J. Sevink uit' Doe tin c hem met 32 punten, en he is H. Vosters met 31 punten. Bij dit minimale verschil in punten hebben alle genoemde h personen kans op dit kampioenschap,zeer zeker Peter l/illems, daar hij de laatste wedstrijd op dit cir cuit op zijn naam"schreef. Bij voMoende deelname zal met een bus naar Reusel gereden worden,' dit is zeer ze ker een grote stimulans voor Peter. Liefhebbers kunnen zich opgeven bij'H. van Hoof Kerkweg 3? tel.no. Oë-783 - 5h6, vóór a. s. Dinsdag, dit i.v.m. het' bestellen van de bus? Reiskosten -f.3,-'- p'er persoon, ent re f.3«30'"per persoon. Bejaardenvereniging, uDe bejaarden worden hiermede verzocht de uitvaartdienst van M. van Soest - Swinkels, op zaterdag ik September te 10 uur via», in de parochie kerk alhier, bij te wonen. ji'

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1