IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 6 september 1968, jaargang 7 no. Parochie jï« Oda.__ l4e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 nur leesmis voor de parochie, 8.3O uur jaargetijde voor Peter Joh, Rongen, 10 uur Hoogmis, gesticht j'a&rge tijde voor Sohannes: Geurts en Maria Schreven. Maandag: 8 uur raaanddienst voor Harrie Stiphout» Dinsdag: 8 uur weokd.ienst voor Peter Joh, Verlinden. Woensdag; 8 uur leesmis voor Piet Verheyen en Maria .Litjens, besteld door debuurt. Donderdag:19 uur weckdienst voor P. Verheyen en Maria Litjens. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Peter Joh. Verlinden. Zaterdag; 15 nur gezongen H. Mis uit dankbaarheid voor de familie Geurts- van Dijck, bij gelegenheid van hun 25 jarig huwelijksfeest, 19»30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam, Geurts - Janssen, Misdienaars: Zaterdag: 19-30 nur, de Wit - Arts. Zondag: 7 1 Bos - Janssen. 8.30 Janssen - Cox 10 van listen - Spreeuwenberg. Buiten mijn weten werden Woensdag j1voor de morgenschool tijd, door een onbekende fotograaf foto's gemaakt van een aantak kinderen van de lagere school. Dit gebeurde bij liet komen van huis naar school en wel op de Schoolweg» Aan enkele leerlingen van de 6e klas werd verzocht de gemaak te foto's naderhand te verkopen. Ik meen dat het goed is U hiervan op de hoog te te stellen, en ook duidelijk mee te delen, dat de school hier niet achter staat. Wel kan ik- U mededelen, dat om de A a 5 jaar door een schoolfotograaf in school foto's worden gemaakt van Uw kinderen per ^ezin. Waarschijnlijk zal dat dit schooljaar ook weer het geval zijn. U blijft dan altijd vrij om deze. foto's te kopen of niet. Gevonden voorwerp. Al geruime tijd is er in school een kinderbril aanwezig waar bij navraag geen bezitterster) is komen opdagen, het is een kindermo del. Het montuur is doorschijnend om de glazen, en de rest is donkerbruin. Het merk is Rodenstock-Andy-125- Wil de eventuele eigenaar zich zo spoedig mogelijk melden, daar de bril anders doorgegeven wordt naar Venray, F X"L f*n - Op speciaal verzoek van de muzikanten i.v.m. de vele TV.-voetbalwed strijden, is de wekelijkse repetitie verplaatst van Woensdag naar DONDERDAG. De dirigent vertrouwt nu echter dat ook alle leden de wekelijkse repetities zullen bezoeken. Dus, a.s. Donderdag 12 September de eerstvolgende repetitie van de fanfare» ^-25IiJLr-ê.rLJkiak. j)e oproep tot deelname aan een jengeren-koor heeft veel succes gehad, maar de verhouding meisjes tot jongens is nog niet goed. Mogen we een speciaal beroep doen op de jongens om zich alsnog op to geven. Leeftijd speelt geen rol, maar om een zo goed mogelijk geheel te krijgen is het toch wenselijk 'dat de stem "Gebroken" is. Jongens, geef je nog op bij Twaui Janssen, Lovinck- plein 12, of Tony Pouwels, Moostdijk 2. Ook jongens van l8 jaar behoren nog tot de jongeren. Gaarne opgave tot uiterlijk woensdag.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1