IJSSELSTEiJNS NIEUWSBLAD 16 Augustus 1Q66. jaargang 7 no.41 -Parochie H. Oda. 11e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8.30 uur loesmis voor in tentie van de familie Cox - de Lauw, 10 uur Hoogmis, jaar getijde voor Gerard Peters. Maandag: 8 uur leesmis voor Francisca Cleophas- Spreeuwenherg, Dinsdag: 8 uur leesmis voor de overleden ouders Nellen - Putten. Woensdag: 11 uur gezongen H.Mi-s uit dankbaarheid bij gelegenheid ^an het 1-0 jarig huwelijksfeest van Koonings-Janssen. Donderdag:19 uur avondmis voor Willem Vollenberg. "Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Anna Maessen - Mooren. Zaterdag: 19.30 uur weekdienst voor Peter Joh. Verlinden. Misdienaars; m x Zaterdag 19.30 uur: Janssen - Cox. Zohdag 7 van Asten - Spreeuwenherg. 8.30 Winnen - Clerkx. 10 0de Wit - Arts. Con tact avond. j/iaaïl(^ag Augustus is in -het Gemeenschapshuis weer een contactavond met de Duitse jeugd. Wielerronde -Zoals reeds eerder gemeld zullen op zondag 25 Augustus in IJsselsteyn de provinciale wielerkampioenschappen van de P.K.N. W.B. worden gehouden, waarvan de baten bestemd zijn voor de verfraai ing van de kerk.. Tijdens de vorige zondag gehouden vergadering van het wielercomité is besloten om evenals vorige keer geen premies op te halen in IJs selsteyn. Gaarne verwacht het comité echter premies op vrijwillige basis. Vanwege de kampioenschappen zullen er enkele bekers beschik baar worden gesteld, en mocht iemand een beker beschikbaar willen stellen, dan is dit zeer welkom. Toezeggingen voor een beker of voor premies worden gaarne verwacht bij de secretaris, A.Tielen. Indien mogelijk gaarne vóór woensdagavond a.s., i.v.m. het klaarmaken van de diverse premies en prijzen. Verder is tijdens voornoemde vergadering besloten om weer kaartjes in voorverkoop aan te bieden en in de komende dagen kunt U dan ook iemand verwachten die deze te koop aanbiedt. In voorverkoop zullen de kaartjes f.1.kosten, terwijl de toegangsprijzen op de wieler ronde- dag zelf zullenrzijn f.1,50 voor volwassenen, en f.-,25 voor kinderen t/m 12 jaar. In voorverkoop worden GEEN kinderkaartjes aan geboden. Mogen we vertrouwen dat alle gezinnen enkele kaartjes nemen om zo deze wielerronde mede te helpen slagen. 525?è5^25„AUGySTySi_JVIELEMAMPIQENSCHAPPM_R^K^N.W^B._in_IJSGELSTEM<1 Te koop. snas-konen^ Te koop: 1 vaarskalf? A. Jaspers, Ringweg 1 A.WismansTimmermannsweg

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1