JSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 9 augustus 1968. jaargang 7 no. go 10e-zondag na Pinksteren. Zondag: 7*00 lsm. uit dankbaarheid v. d. fam, Keysers - v. d. Munckhof 8.30 lsm, v. Peter J0I1. v, d. Linden best. d. d. buurt, 10 u Hoogmis v. d. parochie. Maandag: 8.00 lsm. v. d. fam. Coenen - Spreeuwenberg. Dinsdag: 8.00 lsm. uit dankbaarh» Woensdag: lsm. v. Francisca *-.Cleophas - Spreeuwenberg. Donderdag. Peest van Maria ten Hemelopneming 19*00 maandd. v. Mathias v. Asten» Vrijdag: 8.00 lsm. v. d. overl. fam. Arts - Jennrskens. Zaterdag: 19«00 weekd» v. Peter Joh. Verlinden. Misdienaars: 19-30 Bps - Janssen.zaterdag) zondag: 7*00 Janssen - Cox, 8.30 v. Asten - Spreeuwenberg, 10.00 Winnen - Clerkx. Na een vacantie van enkele weken zullen met ingang.van morgen avond wederom tijdens de zaterdagavondmis en de mis om 8,30 u liederen worden gezongen. Gaarne na deze vakantiepauze weer Uw aller medewerking bij deze zang. Nog enkele weken zal de oude zangbundel worden gebruikt maar inmiddels is een nieuwe in druk en deze zal ongeveer 40 gezangen bevatten, waardoor dan meer variatie in het gebruik van gezangen moge lijk is. Handboogschutterij- - Uitslag van de Nationale Jeugdkampioenschappen handhoogschieten te Grashoek na 30 pijlen. 6e Cor Janssen» 413 pt25e Jos. Jaspers. 354 pt, 8e G. Janssen, 407 27e Jo. Poels. 347 Cor. Janssen plaatste zich bij de zes hoogste van Nederland, deze moesten nog 12 pijlen schieten om uit te maken wie zich de kampioen van Ned. mocht noemer. Cor. Janssen schoot 99 pnt. zodat hij zich als 5© plaatste met een totaal van 51.2 pnt. Proficiat l M.B.h. - J.B.T.B. Uitwisseling: Diegenen die met de uitwisseling op- 7 en 8 sept, met Baarle- Nassau een gast willen hebben, moeten zich zo speodig mogelijk bij een der bestuursleden opgeven. UitstapjeVertrek op zaterdagmorgen cm 7*30 u. vanaf de kerk. Veeverzekering De volgende week wordt er begonnen met schatten. De leden worden verzocht de schetsen en andere bescheiden bij elkaar te hebben en zoveel mogelijk bij het schatten aanwezig te zijn. HULPACTIE BIAFFRA I.vam. de hulpactie voor Biaffra zal tijdens de hieraan gewijde t.v.-uitzending en daarna tot 10 uur op heden vrijdagavond onze post- inrichting zijn opengesteld. Kth. ¥ih Janssen» Dansen Dansen in het Gemeenschapshuis op Zondag 11 augustus a.s. Aanvang 6 uur. Muziek: The Screen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1