IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 2 Augustus 1968jaargang 7 no.59 Parochie H.Oda. 9e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8.50 uur jaargetijde voor Marinus van Dijck, 10 uur Hoogmis, gesticht jaargetijde voor G-erardus Vergeldt. Maandag: 8 uur leesmis voor zekere intentie. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Victor Luyten. Woensdag: 8 uur leesmiB voor Francisca Gleophas - Spreeuwenberg. Donderdag:19 uur avondmis, leesmis uit dankbaarheid voor de familie Philipsen - Peeters. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Harrie Stiphout. Zaterdag: 19-50 uur avondmis, weekdienst voor Peter Joh. Verlinden. Misaxenaarsi Zaterdag. 19,30 uur, de Wit - Arts Zondag: 7 uut, Bos - Janssen 8.50 uur, Janssen - Cox 10 uur, van Asten - Spreeuwenberg. WieIercomité rZondag 25 Augustus, -Provinciale Wielerkampioenschappen RKNWBerfKe]_e Wegen inmiddels zijn verhard, kan er weer een wielerronde worden gehouden, en wel op ZONDAG 25 Augustus a.ö. Het kleine comité is in onderhandeling met Kees Verkerk om aan deze wielerronde meer luister bij te zetten. Zoals wellicht bekend, be oefent Kees Verkerk in het zomerseizoen de wielersport om in conditie te blijven voor de schaatswedstrijden in de winter. Ter voorbereidirg van deze wielerronde zal er op zondag over een week, dus op Zondag 11 Augustus, na de hoogmis een vergadering worden ge houden van de leden van liet wielercomiteen verder zullen alle mede werkers van de autocross op deze vergadering worden uitgenodigd. Hier toe zullen in de loop van de volgende week nog persoonlijke uitnidi- gingen worden verzonden, maar reeds nu nodigen wij alle comité- leden en medewerkers aan de vorig jaar gehouden autocross op deze ver^ad_e~ ring uit. De vergadering zal worden gehouden in de zaal van cafe Bos. Op zondag 25 Augustus zullen hier de provinciale kampioenschappen van de R.K.N.W.B. worden gereden. Zoals bekend zijn twee plaatsgenoten, n.l. Gerard Keysers en Wim Willems actief bij de R.K.N.W.B. als wiel renner aangesloten, en hebben dit seizoen reeds vele successen be haald. Ook Th.Teunissen is momenteel weer actief in de vmelersport en wel bij de veteranen. Alles bij elkaar zeker de moeite waard om Zondag 25 Augustus vrij te houden voor een bezoek aan de Wielerronde in IJsselsteyn. 1 A.s,. maandag is er geen gymles, deze wordt verscho ven naar Donderdag 8 Augustus, daarna weer iedere maandagavond. In September willen we weer beginnen met 2 groepen, dames die nog in- tresse hebben, kunnen zich nu al opgeven. Vooral ook oudere dames kun nen hier aan deelnemen. De lessen zijn aangepast aan de leeftijd. t- - l- V'

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1