IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 26 Juii 1968. laargang 7 no. y? Parochie H. Odsu 8e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leemis voor zekere intentie, 8.30 uur leesmis voor Pater Jan Moors, 10 uur hoogmis voor de parochie» Maandag: 8 uur leesmis voor Antoon Janssen en echtgenote. Dinsdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Claessens- Poels. Woensdag: 8 uur weekdierst voor Peter Joh, Verlinden, Donderdag:19 uur avondmis, jaargetijde voor Louis Arts, Vrijdag: 8 uur, eerste vrijdag van de maand, leesmis voor Efrancisca Clephas- Spreeuwenberg. Zaterdag: 19*30 uur avondmis voor de overleden fiamilie van Beers. Misdienaars: Zaterdag: 19*30 uur, V'/innen - Clerkx Zondag: 7 uur, de Wit - Arts 8,30 uur, Bos - Janssen 10 uur, Janssen - Cox. Op donderdag 15 Augustus houden wij onze jaarlijkse uitstapje. De reis gaat via Nijmegen naar Oosterbeek, waar een kopje koffie gebruikt zal worden. Hier is een prachtig uitzicht over de betuwe, een kabelbaan, een uitkijktoren en voor de liefhebbers ook een boottocht. Om 1 uur n.m. eten op eigen gele genheid. Hierna, om ongeveer half 3» tocht over de Veluwe naar recreatiepark Rozendaal met de bekende bedriegertjes, het museum van het internationaal kasteel en in stituut. Terugreis over Berg en Dal, waar nog het Tivolipark bezocht zal wor den? De kosten bedragen voor de bus f.6.en verdere kosten op eigen ri sico. Opgeven vóór 1 Augustus, telefoon Ok.930 - 2019* Tuinbouwvereniging. Tr x)e komende weken worat op Dinsdag, woensdag en Vrijdag naar de veiling gereden. Eventuele wijzigingen worden verder aan de loods be kend gemaakt, -A. Op de op l8 Juli j.l. in zaal Bos gehouden bijeenkomst, met het doel een bestuur te vormen voor de pony-club, zijn de volgende heren gekozen: J.Peeters, Heidsepeelweg. M.Derikx, Deurneseweg. A. Baltissen, Kerkweg. P. Rooyackers, Kerkweg. A. Janssen, Deurneseweg (instructeur). L. Klomp, Deurne seweg (Voorzitter). Op 16 Juli j.l. werden in de gemeentebossen onderlinge wedstrijden gehouden. Er werd gereden in 2 groepen. Groep 1. Ï.S.Janssen met Galant 2.M.Pools met Victoria 3.R.Janssen met Rosemya k.M.Klomp raet Karina 5.M.Derikx met Fable ó.E.Claessen met Royal-Oak 7.M. de Wit raet Ginger 8G.Claes sens met Mistrel IO3-5- pnt, IOO5- pnt. 991 pnt. 98 pnt. 92 pnt. 90l pnt. 89-2" pnt. pnt. Groep 2. 1.M. Baltissen 2.M. 3*G. k. G 5*v. Bos Kengen Royackers Ar ts met Galant met Rosemya met Ginger met Mistrel met Rosemy 81* 77! 76 75 68-5- 88

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1