[JSSELSTtiJNS NTEÜWSttAD faarga.ng m 19 lull 1968. PaboèniCÉ, E. 2 s^-zondarg na Pinks, tér en Zondag: 7»00 maandd. v...,, Math-pas v. Astén, 8- Peter v. Lipzig. en Elisabeth .;3ü u gersti-ehi ^nx-gefu^ Verhoeven), .00 Hoogmis v. d. parochie. .00 lee.sra v» An to.on Janssen, en echtgenote. .00 maande1, v. Anna Maesaen - Moor en. Maandag8 Dinsdag.: 8 Woensdag:8.00 leesn, v. Bernard Yerheyen en Gertruda Marcellis Donderdag Yriidag/. 8 Ziit era a^g: 19,00 avondmis v. Mat hi as v, Asben én Petrpnelks Ponwéils^ 00 leesm. v, Francina Cleophaa - Bpreeuwenperg- lO M^Fé-ndraPi- v. Hdnrieup Yenon. mrBdirenaars-: daten - OpreeTiwenberg zatêndhg:. zondag;. 7«00 Clerkx - Winnen. Ö^CTEe wit - Arts. 10.00 Bos - Janssen. 1ffl.f 'TDe Peeldraver" Op het concours hippique te Langenboom behaalde het 8-tal in de klasse middel onder leiding van instructeur A. Janssen de 3© prijs. Er waren maar liefst 12 deelnemers in deze klasse» Bij de in dividuele dressuur middel behaalde P, v. Ass de ie prijs en Frans Jaspers in de klasse -licht I de 6e prijs.. Tulnnouwvereninging. 4 De komende week wordt alleen op maandag, woensdag en vrijdag naar de.veiling gereden. Bij tijdig verzoek kan een rit worden ingelast alle 'oro&i eten inoetn om 7*30 u aan de loods zijn. Verderverzoeken we de asperges en aardbeientelers de lege kist- on zo snel mogelijk in te leveren. Thuis kosten ze U wekelijks geld, en nu kunnen wij ze nog gebruiken» Yeteranenvoetbal Wedstrijd IJsselsteyn GrTëndtsveen te spelen op 20 Juli kan wegens Omstandigheden-niet doorgaan. Zaterdag 27 Juli Mclenwiekers - IJsselsteyn Zaterdag 27 Juli Veteranenvergadering bij H. v. Asten om 8.30 u. Dinsdag 23 Juli Jeugdleidersvergadering, nader bericht volgt, Duivenberichten. Geldenaken: 7 Juli 1968 139 duiven los: eersteduif.1.2.;i2>.51 laatste 12^23.12 G. Linders. 1-2-3-6-17-20-21—27-29 - 34 - 36 J. Cox. 4-3-11-13 prijsA. Pongen.22 F. Janssen 7-8-1-0-12-15-31-33--35 JOusters 26 Teng Janssen 28 Piet Cox 37 M. Houben 38 - 40 Hub. Janssen 9-19~25~39 M» Geurts -14. H, v. Ass- 16 J. v. Soest 19-23-30-32 Leo Janssen 21 ,Q P. St. Maxence 7 juli 72 duiven los 12.00 u eerste duif 16.39.43 laatste 16.57.03 Th. Teunissen 1-3-5-9-14- J.. Cox. 2-4-7-11-15-16-17 G. Linders 6-13 J. Ousters 8 Fr. Janssen 12 H. v, Ass. 18

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1