IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 11 Juli 1968. jaargang 7 no.56 Parochie H. Qda. 6e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8.30 uur leesmis voor in tentie van de familie Slangen - Verheyen, 10 uur Hoogmis, gesticht jaargetijde voor Gatharina van Lipzig - Geurts en Maria van Lipzig - Willemsen. Zaterdag: 19-30 uur leesmis voor Francisca Cleophas-Spreeuwenberg. Wegens afwezigheid van de pastoor is deze week op de werkdagen geen mis. Misdienaars: Zaterdag: 19-30 uur, J.Janssen - Cox. Zondag; 7 van Asten - Spreewuenebrg. 8.30 Clerkx - Winnen 10 de Wit - Arts Aan de Egmeenschg^yan IJsselsteyn. Wij del6rj v medej dat gen voorlo pig comité is samengesteld op een avond, waar alle verenigingen van IJsselsteyn waren uitgenodigd. Volgens stemming zijn de volgende personen gekozen: Dhr* J. Houben, Dhn. A.Stevrink, Dhr. H. Philipsen, Puttenweg 24. Aan dit bestuur is Mevr. Giesberts toegevoegd als secretaresse. De taak van dit voorlopig bestuur is, om bij eventueel behaalde ver- enigings-successen een passend onthaal voor te bereiden. Het comité meent dit 't beste te kunnen doen, door op de betreffende avond middels klokgelui de gemeenschap attent te maken op het eventueel behaaldesuccesDoor een van de comite-leden worden dan bij thuis komst namens 't dorp enkele waarderende woorden gesproken. Om het comité e.e.a. mogelijk te maken, zijn de volgende punten van belang: 1. De vereniging, die succes denkt te behalen, geeft dinsdags voor afgaande aan de Zondag van het te verwachten succes^ bericht hier?- over aap een van de leden van het comité. Dit comité zorgt dan, dat de gemeenschap via IJNB. op passende wijze op de hoogte wordt gesteld, en uitgenodigd wordt, door hun persoonlijke aanwezigheid, belangstelling te tonen. 2. Door klok-gelui zal de gemeenschap voortaan bekend gemaakt worden, dat de betreffende vereniging succes heeft behaald, en in het dorp is gearriveerd. - Het comité. Sl Van gemeentewege is toestemming 'srerleend, alleen voor inwoners van IJsselsteyn, over de Deurneseweg te rijden naar en van Venray, via Heidsepeelweg - Rouwkuilenweg.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1