- O - - 1JSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD na 4 Juli 1968. jaargang 7 no. 55 Parochie H. Oda. 3e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8-50 uur leesmis voor Gerard en Willy Puts, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Victor Luyten. t Zaterdag: 10.30 uur huwelijksmis voor het "bruidspaar Philipsen - Pouwels, 2 uur nm. gezongen dns H. Mis uit dank-^ baarheid voor de familie Martens - Peeters, bij gelegenheid van hun zilveren huwelijksfeest, 19*50 uur jaargetijde voor Antoon Janssen en Maria Winnen. Wegens afwezigheid van de Pastoor is er deze week op de werkdagen geen H. Mis. Misdienaars: Zaterdag 7«50 uur, Bos - Janssen Zondag 7 J.Janssen - Cox 8.^0 van Asten - Spreeuwenberg 10 Clerkx - Winnen. In verband met de vacanties zullen tijdens de missen op zaterdag avond en zondags om 8.30 uur vanaf a.s. zondag t/m zondag 4- Augus tus GEEN gezangen worden gezonfen. L'Y-S: Cp 16 Juli a.s. zal in de Stadsschouwburg te Sittard deWedu- wendag gehouden worden. Het begint s'morgens om 10.50 uur en eindigt ongeveer 5 uur nm. Dhr. P, Reumkens zal spreken over "Wat U moet we ten over verzekeren"Be kosten bedragen f.5«Per persoon. Opgeven v6ór 8 Juli, telefoon (V4-930 - 2019* I)amesgymnastiek^ jn verband met de kermis is er a.s. Maandag; geen gym, deze les wordt verschoven naar Donderdag 11 Juli. Maandag 15 Juli geen les, half 10. Daarna weer 22 em 29 Juli s'avonds van half 9 tot L.V.B. Voor de zwemsters. Dames, het bericht van verleden week was een vergissing. Het zwemseizoen is ten einde. Het nieuwe seizoen be gint rond half Augustus. Hoe dan de lesuren en de kosten zullen zijn is nog niet bekend, misschien op dezelfde tijd. Het bestuur van het zwembad regelt dit. Nader bericht t.z.t, in IJ.K.B. Boerenleenbank^. spuiting met de kermis. Tijdens de kermisdagen is de Boerenleenbank alleen geopend van 9 tptjl2 uur vm. Na de middag is de bank dus gesloten. Vacantie kassier. Wegens vacantie is de kassier afwezig van 8 Juli t/m 19 Juli a.s.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1