IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 28 juni 1968. jaargang 7 no.54- H. Oda IJsselsteyn 4e zöndag van Pinksteren Zondag: 7*00 leesm. v. d. parochie 8,30 leesm. v. Gerrit v. Dijck 10.00 Hoogmis: best, jaarg. v. Johannes Keysers en Catherina Janssen Maandag: 8.00 jaarg. v. Mathijs Smeets en Emilia Janssen. Dinsdag: 8.00 leesm/. v. Harry Poels Woensdag: 8.00 leesm. v. Victor Luyten. Donderdag: 19»00 leesm. v. Peter Johannes. Philipsen (avondmis; Vrijdag: eerste vrijdag: 8.00 leesm;. overl. ouders Poels - Jakobs en kinderen. Zaterdag: 19»30 maanddienst v. Harry Stiphout. Misdienaars: zaterdag: 19-30 de Wit - Peeters, zondag: 7»o0 Bos - Janssen 8.30 Gooren - Cox, ■IO.9O y, Asten Spreeuwenberg. L..V.B. Voor de zwemsters. Dames denkt U eraan om op 4 juli weer te betalen voor de volgende 4 lessen aan Mevr. v. Beers. Mocht iemand deze avond verhinderd, gelieve dan het geld aan iemand mee te geven. Ook.wij moeten op tijd betalen. Is iemand van- plan om met het zwemmen op te houden, meldt U dan af voor Donderdag 4 juli bij- Mevr. v. -Beers tel 04786 - 289. of Mevr. Michels tel. 383-' Tuinbouwvereniging Komende week wordt alleen op maandag- woensdag-, vrijdag en zater dagmorgen naar de veiling gereden. Alle producten moeten om half acht aan de loods zijn. De fabrieksaardbeien moeten de hele week dagelijks tudsen twaalf uur en half een aan de: loods zijn, uitgezonderd zaterdag, dan kunnen ze tussen 7 uur en half acht aangebracht worden. KORFBALCLUB Zondag j-rl. behallden de- junioren B én de aspiranten I beiden een. 1 „ste prijs op het jubileumtournooi in Ottersum. Van harte gefe liciteerd A.s. zondag is het seniorentournooi in Bistelrode, we vertrekken om 8,30 u. De onkosten voor de bus bedragen 1.5Q-. Denk eraan dat jullie allemaal een witte shirt of.blouse aanhebben. Zorg ook 'voor evt. regen kleding, De opstelling voor dit tournooi is als volgt Aanv.- Mid v.. - V erd M. v. d. Leeuw. Bh Geurt.s.. M., Jennéskens. G, Keysers. Tr. v. d. Leeu w. J. S wink els.. B. Arts. L. v. Asten. 0. Potten. I. Stevens. Tr.. Jenneskens L. Vergeldt.. ^-es' Tr, Stevens T, Arts. Hendriks C. v. Ass. Veel Succes Mil f ok-ver eni gi n g Fokdag Bee.rOpgave voor de rfokdag in Beer vóór zondag 30 juni uiterlijk Zij die nog vaarzen hebben voor export worden verzocht dit z.s.m. op te geven bij de secr. P. Litjens, tel 244, ■%S-;

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1