IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 21 juni 1968 jaargang 7 no. 33. H Oda IJsselsteyn 3^ zonjag na Pinksteren. Zondag: 7*00 leesm. v. int. v. d, fam. Lemmens - Poels. 8.50 lsm. v. d. fam. Poets - Jacobs. 10.00 Hoogmis v. d. parochie. Maandag: 8*00 maandd. v. Anna Maessen Mooren-. Dinsdag: 8.00 lsm. v. Ant. Janssen en echtgenote Woensdag: 8.00 lsm. v. Pransisca Cleophas - Spreeuwenberg Donderdag: 19*00 gesticht jaarget. v. Jan en Jeanette Poels. Vrijdag: 14.00 huw. v.- h. bruidspaar Born - Claessena. Zaterdag: 19*30 avondmis v. zek. int. Misdienaars: zaterdag 19*30 Clerkx -« Winnen. -zondag: 7*00 De. Wit. Peeters,. 10.00 Gooren Gox. ^.espreking Jongerenmisviering: Er zijn nu twee experimentele jongerenmisvieringen geweest en uit de reacties is gebleken dat deze ook door onze jéügd - en ook ouderen - wordt gewaardeerd. Om nu eens te peilen of er ook daadwerkelijke belangstelling bestaat om een dergelijke misviering te verwezenlijken en om te komen tot de vorming van een' werkkommitee -dat een en ander zal voorbereiden willen de organisatoren van deze experimentele jeugdvieringen de jeugd van IJsselsteyn uitnodigen om op dinsdag 23 juni a.s. om 8.30 »u n.m. naar het gemeenschapshuis te komen. Uit de opkomst zal dan blijken of we met de voorbereidingen om ook hier tot een dergelijke eucharistieviering te komen, moeten doorgaan en wij willen dan ook een beroep doen op alle jeugdigen om op dinsdag a.s., te komen en de diverse mogelijkheden even doorspreken. *We vertrouwen dat alle jeugd tussen 12 en 25 jaar op deze avond aanwezig zal zijn. a.s. DINSDAG 25 juni om 8.,30 u n.m. ALLE jeugd naar het gemeenschaps huis De organisatoren van de experimentele Jeugdmisvieringen Mededeling van de Plaatselijke Commissie voor de Ruilverkaveling "Loïlebeek"*. De plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling "Loïlebeek" heeft nog enige ha. hooigras 'te verpachten welke gelegen zijn 'aan de Moostdijk te IJsselsteyn. Belangstellenden hiervoor kunnen zich telefonisch melden cp maandag 24 juni a.s. voormiddag op het Bureau van uitvoering ruilverkaveling "Loïlebeek" te Castenray. Tel. 04787-589 Op de interkringsportdag te Meyel behaalde de sportclub van de M.B.L. afdeling IJsselsteyn in het B-klassement een 9e plaats met 137 punten van de 17 afdelingen. Athletiek Verspringen 1e prijs voor Anny Horrovoets 4.-75 m. 100 m. hardlopen senioren 1e prijs Anny Horrevoets 14.1 sec. 400 m 5a 400 m junioren 3e prijs voor Nelly Vergeldt 60.1 sec. Hoogspringen 3e 1.25 "m. 4x100 m. estafette 3e prijs, in een tijd van 60.3 sec -

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1