IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 14- juni 1968, jaargang 7 no. 32 2e zondag na Pinksteren. Zondag: 7*00 leesm. v. Anton Janssen en echtgenote. 9-00 waaronder plechtige hernieuwing V, d* doopbeloften 10.15 Hoogmis v. d. parochie 11.30 Jongerenmis, Maandag: 8.00 maandd. v; Mathias v. Asten Dinsdag: 8.00 leesm. v. d. Overl. faun Coenen - Spreeuwenberg. Woensdag: 8.00 lsm. v. Fransiéca Cleophas - Spreeuwenberg. Donderdag: 19-00 avondmis v., Gerrit v, Dijck. Vrijdag: Feest van het allerheiligste Hart v. Jesus; 8i00 lsm. v. Harry Verhees en Johanna Philipsen. Zaterdag: 19*30 jaarg, v. Martinus Strijbos. Men wordt verzocht de H, Mis van 9 uut te laten voor de ouders en familieleden van de communiecanten. Misdienaars: zaterdag: 19-30 v. Asten- Spreeuwenberg. zondag: 7-00 Clérkx. - Winnen; 9-00 Bos - Janssen. 10.15 Bos - Janssen, Misviering voor jongeren. A.s. zondag 16 mei, zal er weer een eucharistieviering worden toe gevoegd om 11.30 u i.v.nu de pl. communie. Evenals met de eerste kommunie is weer met succes een jongerengroep bereid gevonden om hiervan een misviering voor jongeren te maken. Thans zal deze misviering worden verzorgd door het jongerenkoor met or kest van de parochie Zeilberg. Dit koor omvat ongeveer 30 jongens en meisjes en de orkestbezetting bestaat uit: gitaar, orkestorgel, saxo foon en drums. Gaarne nodigen wij de jongeren en ook alle belangstellende ouderen uit om deze misviering bij te wonen. U kunt dan eens ervaren hoe een dergelijke misviering wordt uitgeboerd door een parochie. Wij zijn er ons wel van bewust dat een dorp van ^000 inwoners meer mogelijkheden dedt, dan onze parochie, maar hopelijk zullen deze experimentele misviervingen voor jongeren er toe bij kunnen dragen dat ook in onze parochie iets dergelijks tot stand kan worden gebracht. Als de jeugd wil meewerken aan de verwezenlijking dan moet dit zeker kunnen, a.s. Zondag 26 mei om 11.30 MISVIERING VOOR JONGEREN li!! Bejaardenvereniging Zij die zich hebben opgegeven voor het bejaardenuitstapje delen wij bij deze mede dat dit gehouden zal worden op 19 juni. Vertrek vanaf zaal Bos om 9 uur. Gelieve wat brood mee te nemen. Het souper zal om 8 uur zijn te Overloon. Paardenverzekering A.s. zondag 16 juni van 11 - 12 uur inning premie paardenverzeke ring. Premie 1 Inning zal zijn in zaal Bos, H.S. Schapenhouders. Vrijdag 21 juni zal de wagen vein dé wolfederatie om 13-4-5 u bij de boerenbond zijn voor de wolinname.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1