IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD DBHLD3 1968'. jaargang 6 no.3i Parochie H. Oda. Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: 1e .Zondag na Pinksteren, Drievuldigheidszondag. 7 uur maanddienst voor Harrie Stiphout, 8.30 uur leesmis yit dankbaarheid voor de familie Philipsen - Groetelaars, 10 uur Hoogmis" op het Schoolplein. uur leesmis voor de familie Vollenberg - Verheyen. P uur leesmis voor Gerrit van Dijck. 8 uur leesmis voor Johannes Verstegen en Johanna Cleophas H.Sacramentsdag, feest van devotie, 19 uur avondmis voor Antoon van Asten. 8?uur leesmis voor Harrie Poels. 19.30 uur avondmis voor Adriaan en Frans Kuunders. Misdienaars Zaterdag: Gooren Cox. Zondag 7 uur: van Asten - Spreeuwenberg 8.30 uur: Clerkx - Winnen 10 uur: de Wit - Peeters en Bos - Janssen. ^OBSen^evenskraoht^ Aan alle inwoners van IJsselsteyn. Als bestuur van het comité Herwonnen Levenskracht zeggen wij U hartelijk dank voor de steun die wij steeds van U hebben ondervonden. Wij hebben thans het genoegen U binnenkort een folder aan te bieden, waar in op overzichtelijke wijze wordt verteld wat Herwonnen Levens kracht deed en doet voor de zieken. Heel in het bijzonder vragen wij Uw aandacht voor de financiën. Het probleem is, dat wij de laatste jaren met ernstige financiële tekor ten te nmken hebben, als gevolg van de stijging van de kosten. Het is daarom dat wij aan allen, en dus ook aan U vragen om de dona- teursbijdrage te verhogen tpt f.1. of misschien f130 per maand, zodat wij ons werk kunnen voorzetten. Deze maand zal door onze medewerkers en bestuur huis aan huis de-fol ders aanbieden, en een week later ophalen, maar dan het formulier in gevuld te mogen ontvangen. Wij hopen, dat U zo vriendelijk wilt zijn hen niet teleur te stellen. Graag danken wij U nu reeds voor Uw steun bij ons werk voor de zieken. MBLSportclubde zon^ag j.i. gehouden sportdag te Lottum ging onze sportclub met 6 prijzen naar huis, en we"l"; 1e prijs hoogspringen, eh 1e prijs jun. werd behaald door Nellie Ver-r geldt. Annie Horrevoets behaalde de 1e prijs voor verspringen, en voor de 100 m. bij de 400 ïïh sen. werd zij 3eVoor de estafette be haalden wij de 2e prijs* Zondag 16 Juni is de interkring-sportdag te Meyel. i

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1