23 april 1968. jasrgsng no.25 Farochie H. Oda. 2e zondag na Fasen. Roepingendag; collecte v. n. Groot Semina rie Zondag: 7-00 lsm. v. d. parochie 8.30 lsm. Jan Geurts. 11.00 hoogmis v. Harry Stiphout. Maandag: 8.00 lsm. v. Mar'tinus Jacobs en Anna Roelofs. Dinsdag: 8.00 lsm, v, d. fam. Jeurissen - Janssen. Woensdag: 8.00 lsm. v. d. overl. fam. hemmens - Poels. Donderdag: 19.00 avondmis uit dankbaarhv. d. fam. "Vollenberg - Eaten. Vrijdag: eerste vrijdag v. d. Maand. 8.00 lsm. v. d. overl. fam, Coenen - Spreeuwenberg. Zaterdag: 19-30 leesm. v. To Flinsenberg •- Gooren. Misdienaars: zaterdag: 19-30 Bos - Janssen. zondag: 7»00 Gooren - Cox, 8,30 v. Asten - Spreeuwenberg. 10, 00 Clerkx - Winnen. De laatste vergadering 'van dit seizoen zal niet gehouden worden op 2 mei, maar op maandag 29 april a.s. Het programma van deze avond is als volgt: 1 Bespreking winterprogramma 2. Pauze 3- Kienen. Zaal v. Asten 7,30u Op zaterdag 11 is" cc kringbedevaart naar Oostrum. Om 8 uur n.m. IIMis met lichtprocessie. Bij voldoende deelname zal er een bus rijden. Willen de leden die met de bus wil3_en 'gaan zich opgeven v6ór 1 mei Volgende week zal dan in dit blad bekendgemaakt worden of de bus al dan et zal rijden. Tnihbouwvereniging Het ligt in de bedoeling om maandag 29 april te starten met het sor teren van asperges. Leden die asperges hebben worden verzocht dit tijdig op te geven, zodat dit .tijdig aan de ophaaldienst gemeld kan worden. Zij die de asperges zelf willen brengen moeten dit opgeven voor maandagavond De sorteerinhoudingen en aanvoert!jden zijn hetzelfde als vorig jaar. Leden die jonge asperges hebben, dus niet wordt gestoken, kunnen persoonlijk waarschuwingen krijgen van de proeftuin wanneer de aspergevlieg actief is. Hierdoor kan dë aspergevlieg door bespuiting doelmatiger wor- bestreden. Deae vlieg kan zoals U zult weten enorm veel schade doen aan jonge aspergeplanten.' Zij die deze waarschuwingen gratis wensen te ontvangen worden verzocht dit op te geven voor maandagmorgen 29 april ivi.i M. Arts (secretaris) Tel. 331- BCESENLEEH'BAMK Op koninginnedag, DINSDAG 30 APRIL a.s. is het kantoor van de Boeren leenbank de GEHELE DAG GESLOTEN Gelieve Eier rekening""mee te houden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1