IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 11 April 1968. jaargang 6 no. 23. Parochie E. Oda. Hoogfeest van Pasen. Zondag: 7.30 uur leesmis voor zekere intentie, 8.A3 uur leesmis voor de familie van Soest - Swinkels, 10 uur hoogmis voor de parochie. Maandag: Tweede Paasdag, 7«-30 uur leesmis voor de overleden familie Janssen - Heiligers, 8.A5 uur leesmis voor de familie Willem- se Verheyen, 10 uur hoogmis jaargetijdevoor Antonius Swinkels. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Mathias van Asten. Woensdag: 11 uur gezongen H. Mis "bij gelegenheid van het AO Jarig huwelijk van Wismans - van Vegchel. Donderdag:. 19.30 uur avondmis, voor intentie "ran de familie Vollenberg- Aerts Vrijdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie hemmens - Poels, 2 uur nm. huwelijksmis voor het bruidspaar Janssen-Heldens. Zaterdag: 10 uur huweliJksmis voor het bruidspaar Hendriks-Claessens 19.30 uur maanddienst voor Johanna Aerts - Barten. Met ingang van a.s. Zondag, Beloken Pasen zal de eerste mis op Zon dag zijn om 7 uur, de tweede om 8.30, en de hoogmis om 10 uur. Vastenactiepaasza-^er(iag^ en paasa.ag, staat de bus achter in de kerk voor het laatste zakje van de vastenactie. MisdienaarsZaterdag: 19.30 uur, Clerkx - Winnen Zondag: 7.30 de Wit - Peeters 8.A5 Bos - Janssen 10 Gooren - Cox. In de Paasweek zal een groep Jongeren uit Deggendorf in Neder-Beieren een bezoek brengen aan ons land. Op dinsdag 16 April zullen ze naar IJsselsteyn komen waar s'avonds om 8 uur gelegenheid zal zijn om te dansen in het Gemeenschapshuis. Deggendorf was een van de steden waar onze Nederlandse groep vorig Jaar ontvangen is. h V B 1L-J- A.s. dinsdag 16 April, om 7-30 uur nm. kienen bij H. van Asten. Op vrijdag 19 April zal in zaal Bos, om 8 uur nm.een cursus gegeven worden over moestuinen en diepvries. Deze cursus zal in een les gege ven worden. Kleuterschool. pe vacantie voor de kleuterschoolkinderen is van 15 t/m 26 April, dus 2 weken. Op maandag 29 April begint de school dus weer. Bibliotheek. op zondag 1A, en zondag 21 April is er geen bibliotheek. Ook op de dinsdagen 16 en 23 April is er geen bibliotheek.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1