Ü53ELSÏEUNS NihUWSBLAD 4 April 1968. jaargang 6 no.22 Zondag; Maandag Dinsdag vu. '•'••mscia Donder das: Vrijdag? Zaterdag Parochie H. Oda. Palmzondag. 7*30 uur leesmis voor zekere intentie,. 8.45 uur maanddienst voor Johanna Aerts - Barten, 10 uur Hoogmis voor de parochie Voor ..iedere H, Mis wijding der palmen. 8 uur leesmis uit -dankha arhe i d voor de familie Swinkels - Wismans 19-30 uur boeteviering., waarna maandienst voor Harrie Stip- I.0' ;t II30 uur .boeteviering, waarna leesmis voor Marinus van Dijck. Uitte donderdag, 3 uur leesmis voor de kinderen, 1.9*45 uur boeteviering waarna de Eucharistieviering. Goede vrijdag, 20 uur de plechtige dienst. 19.30 uur de paaswake, wijding der paaskaars en H. Mis. We maken er' U opmerkzaam'op dat de dienst van Paaszaterdag heel wat is ingekort zodat men verzocht wordt om 19*30 uur aanwezig te zijn, om niet te laat te komen voor de mis. Zaterdag: van 6 tot 7 uur nm, gelegenheid tot persoonlij ke biecht Misdienaars: Zaterdag: Zondag: v. Asten - Spreeuwenberg. 7o30 uur, Clerkx - Winnen 8.4-5 de Wit - Peeter s 10 Bos - Janssen. Zondag 7-April a.s.' is de bibliotheek'na de Hoogmis ge opend tot een half uur daarna. Ook op dinsdag 9 April is de biblio theek geopend, en wel van half .7. "tot half 8 s'avonds. Reeds nu delen wij U mede, dat er op de zondagen 14 en 21 April geen bibliotheek-openstelling is. Ook de bibliotheek-openstellingen van de dinsdagen 9 en 16 April moètenvvervallen, Ea^ere school De paasvacantie a.s* is voor de lagere school van maandag 15 April tot en met woensdag 24 April, dus een vacantie van It week.. Op donderdag 25 April worden de kinderen dus weer op school verwacht Op dinsdag 9 April zal in zaal Bos eendemonstratie gegeven wor den over "Goede voeding voor oud espen" aanvang 8 uur nm0 - FANCY - FAIR, FANCY - FAIR. Bezoekt op Zaterdag 6 en zondag 7 April, de grote fancy - fairten bate van Ruiteclub "De Peeldraver" te IJsselsteyn, in het Gemeenschapshuis, aanvang 7 uur nm.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1