IJ5SELSTEIJNS NIEUWSBLAD 28 mrt. 1968. jaargang 6 no. 21. H. Oaa IJsselsteyn Passiezondag.: 7-30 u lsm. uit dankbaarheid. 8.1-9 leesm. v. Peter Joh. v. Dijck 10 Hoogmis v. d. parochie. 8 u lsm v. d. overl. fam. Lemmens - Poels 8 u lsm. int. v. d. fam. Janssen - Spreeuwenberg 8 u lsm. v. Horman Berden 10 u huw. mis v. h. bruidspaar v. d. Vranden - v. Asten 19 u avondmis v. Gerard Deters, eerste vrijdag v. d. maand: 8 u lsm. v 19-30 u avondmis v. Willem Vollenberg. saterdag 19-30 Gooren - Cox. zondag: 7--30 v. Asten - Spreeuwenberg 8. 1-3 Clerkx - Winnen 10.00 de Wit - Peeters. Maandag Dinsdag: V/oensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Misdienaars Adriaan Peeters BIBLIOTHEEK Zondag 31 rt. a.s. is er geen openstelling v. d. bibliotheek. Dinsdag 2 april a.s. is de.bibliotheekopenstelling, zoals ge bruikelijk van s avonds half 7 tot half acht. MBL- JBTB Kulturele dag: Deze wordt gehouden op woensdag 17 april in de stadsschouw burg in Sittard. Bij voldoende deelname in de kring Vehray men per bus. Entreekaarten voor de Kulturele Middag Balavond a 2. Hierbij is de reis niet inbegrepen. Opgave zo speodig mogelijk bij een der bestuursleden daar er nog slechts een beperkt aantal plaatsen vrij zijn. RUITERCLUB Op zondag 7~ maandag 8 april a.s. houdt de ruiterelub een fancy fair in het gemeenschapshuis, waaraan verbonden een loterij met als hoofdprijs een Welsh Pohy-veulen Nadere mededelingen volgen nog in dit blad. Paardenverzekering Denk aan de schatting a.s. zaterdag zoals in Peel en Maas is bekend gemaakt. Dansen Dansen in zaal Bos Muziek The Ater Five Aanvang 6uur. Beneden 18 jaar geen toeeang: Grote partij hooi te koop H. Mulders, Paardekopweg 16, Te koop: 3000 kg. hooi, voederbieten en kuilgras Fr. Mulders, Paardekopweg 11-

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1