14 mrt. 1963, jaargang 5, no. 19 Parochie H. Oda. 3e zondag; v.. d. Tasten. zondag: 7*30 Ism. v. d. parochie 8.45 leesm. v. Gertruda Swinkels. 10.CO Hoogmis gesticht jaargetv. Hendrikus v. d. Ven en Theo v. d. Ven. Maandag: 8 u Ism., v. Adriaan Peeters. Dinsdag: 8 u mnd.. dienst v. Johanna Aerts-Barten. Woensdag: 8 u Ism. v. Peter Jch. Philipsen, Donderdag:. 19 u avondmis v. Stiphout Best; d.d. boerenleenbank. Vrijdag: 8 u Ism. v. Peter Jok. v. Dij«kV baterdag: 19*30 avondmis: maandd. v. Anna Maessen. - Mooren. .Misdienaars: zaterdag: C-ooren-Cox. zondag: 7*30 Bos - Jarissen, 8,43 -Gooren-Cox. 10.—— v. Asten- Spreeuwenberg Lagere schoolbenchten. Hierbij delen wij mede, dat de jaarlijkse ouderavond van de lagere school gehouden wordt op maandag 23 mrt. rnn het gemeen schapshuis. Zoudt U deze avond vrij willen houden om zodoende deze ouderavond te kunnen bezoeken inspecteur van het lager onderwijs heeft- zich bereid ver klaard deze avond met de ouders van gedachten te wisselen over de nieuwe situatie in het onderwijs, de z.g. mammoetwet, maar ook over de vernieuwing in onze eigen school (aardrijkskunde, natuurkunde biologie etc.) Een uitnodiging met programmazal de komende week door de kinder en mee naar huis gebracht worden. Op woensdag 20 mrt. krijgen de kinderen het rapport van het 2e trimester met naar huis. Bibliotheek Zondag a.s. i de bibliotheek na de hoogmis geopend to't een half uur daarna. Ook kunt natuurlijk zoals gebruikelijk, op dinsdagavond van half 7 tot half 8 terecht in de school om boeken te komen ruilen. M.B. L. sportclub. Op de zondag 10 mrt"gehouden interkringcross te Iïessel werd Nelly Vergeldt met een 3© prijs beloond in de categorie junioren A, ter wijl Oda Potten als achtste eindigde. Bij de senioren B eindigde Nelly G-eurts als 10e.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1