29 - 2 - 'CR. 6ö jaargang no. 1?. Parochie H-, Oda IJsseisteyn. 1e zondag v.* dl. vasten,' Zondag: 7*30 leesm, v.vWilh.elmina Claessens-Michels 8,45 leesm. v. Harry Goumans 10 Hoogmis v. d; parochie' Maandag: 5. leesm. v. int; v. d. "fam. Janssen - Spreeuwenberg. Dinsdag:.. 8 u. weekdierst v. Anna Mae s sen - Mooren. Woensdag: 8 u maandd. v. Harry Stiphout. Donderdag: 19 u avondmis v. Gerard Deters. Vrijdag: 8 u leesm. v. Willem Vollenberg, Zaterdag: 2 u. gez. H. Mis bij gelegenheid v. h. 25 Jarig huw,, v. Horrevoets - Havermans_ 19 u.'avondmis uit dankbaard.vd. Dam. Lemmens - Rongen Misdienaars: zaterdag: v. Asten - Spreeuwenberg zondag: 7 *30 Clerkx - Winnen 8.45 'De Wit - Peeters 10. Bos - Janssen. Parochievergadering: Donderdag 14 mrt, parochievergadering. Vriendelijk"ver-- zoeken wij de secretarissen van de diverse verenigingen op die-dag geen andere vergaderingen uit te schrijven-; Stille Omgang Voor onze afdeling van 9 op 10 mrt. Voor het eerst mogen nu ook le dames deelnemen. Het lof met korte toespraak-in de kerk te Opstrum begint om 22.45. De trein begint'om 2520 u'. De preis der kaartjes met inbegrip vande contributie is 12. Deze kunnen tot en met 7 mrt. worden afgehaald bij Gebr. Keyzers- ff anf ar eDePee.lkl ank". Het bestuur van de fanfare'maakt bij deze bekend, dat de uitgestelde ontspanningsavond, welke alle leden, instructeurs en ere-leden met hun echtgenote of verloofde wórdt aangeboden, voor de vei moeite en steun aan onze f anf aregegeverr in hejr afgelopen Jaar, nu ge houden zal worden op woensdag-6 mrt. a.s. in het gemeenschapshuis aanvang half acht. Ook donateurs welke de huiselijke'haard en televisie een avond willen missen, zijn welkom op deze avond Het bestuur wenst bij voorbaat een plezierige avond toe.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1