IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 22 Februari 1968. jaargang 6no.'16 Zondag van Qiiiaguagesima. Zondag: 7 30 uur leesmis Voor de -parochie, 8.4-9 uur maahddienst voor Anna Maesscn - 'Moorcn, 10 uur Hoogmis, gesticht jaar getijde ^oor Pastoor Hiilebrandt. Maandag: 8:uur maanddiehst voor Mathias van Asten. Dinsdag: 8 uur weekdierst voor Anna Maessen - Mooren. Woensdag: Aswoensdag, gebóden vasten- en onthoudingsdag, 8 uur, wij ding van de as, en uitdeling van de askruisjes voor en na de missen,8 uur leesmis uit dankbaarheid voor.de fami lie Maessen - Swinkels., 1.9 uur avondmis voor Willem Vniïen- be rg en.overleden.familie Donderdag:19 uur avondmis voor de familie van Soest - Swinkels. Vrijdag:, eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis voor de over leden familie Lemmers - Poe Is. Zaterdag:- 19*30 uur avondmis voor de overleden ouders Ne11en-Puttén. Misdienaars: Zaterdag; ,n.3C uur> Gooren Ccx Zondag: 7*30 uur, van Asten - Spreeuwenberg 8.45 uur, Clerkx - Winnen 10 uur, de Wit - Peeters. Schoolberichtengowel voor de lagereschool als voor de kleuterschool is er tijdens de carnavalsdagen, maandag en dinsdag a<s., geen school. On wonasdagmergen (aswoensdag) begint de school normaal om kwart voor negen. Bibliotheek. ,Zondag a>s> j_s de "biHiictheek geopend na de Hoogmis tot e.en half uur daarna. Vanwege de carnavalsviering is er op dinsdag a.s. geen bibliotheek. Actie Zorgenkind. 3e ac^de zorgenkind van maandag j*l* heeft in IJs- selsteyn opgebracht het zeer mooie bedrag van f.507* 17 Aan allen, die hiervoor hebben bijgedragen heel veel dank. L,V,B' Op woensdag 13 Maart n.m. 1.30 uur, zal in de.Schouwburg te Venray de kringstudiemiddag zijn- Voor de pauze spreekster mej, de Rijdt, over ontwikkelingshulp. Daarna toneelspel "Poes Pas" klucht in 3 bedrijven, kosten f.2..per persoon. Opgeven voor 1 Maart 04930 - 2019, °P eigen gelegenheid er naar toe gaan» Boerenleenbank. gIuitinp; met cannavaI. Evenals andere jaren is tij dens de carnavalsdagen de Boerenleenbank slechts beperkt geopend. De bank zal ALLEEN, geopend-zijn van 9 12 uur :opr ILIaNDAGMQHGEN dus maandagmiddag en dinsdag is de bank de gehele dag GESLOTEN Mogc-n wij vragen om hiermede rekeping te houden. 2l2S*?5!3ï

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1