IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD BS jaargang b no.14-. 3* 5* 7* 8 Februari 1968. Parochie...,H. Qda. 6e Zondag na Driekoningen. 7.30 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen, 8.4-5 uur lees- mis voor Harrie Stiphout besteld door de bejaarden, 10 uur Hoogmis voor de parochie. 8 uur leesmis voor Anna Noy - Janssen, 8 uur leesmis voor de overleden ouders v.d. Ven-Verheyen. 8 uur weekdierst voor Harrie. Stiphout. :19 uur avondmis voor Johanna A erts - Bart en, 8 uur leesmis voor allegonda Janssen, 10,30 uur huwelijks- mis voor het bruidspaar Seykens - Verheyen. Zaterdag: 19*30 uur avondmis voor Catharina Stoffelen - Kroon Zondag: Maandag: Dinsdag: Y/oensdag: Donderdag Vrijdag: Misdienaars Zaterdag? 19*30 uur, de Wit - Pe.eters Zondag: 7*3® uur, Janssen - Bos 8.4-5 uur, $ocxen Cox4 10 uur, van Asten - Spreeuwenberg - Zondag na de hoogmis is dé bibliotheek geopend na de Hoogmis tot een half uur daarna. Dinsdag 13 Februari a.s. is de bibliotheek geopend van s'avonds half 7 tot half 8. L.V.B. A.s, maandag half 8, kienen bij H.van Asten. Voor de dames die mee doen op de uitwisselingsavond, is de algemene repetitie op Vrijdag 16 Februari, half 8, in het Gemeenschapshuis. N.K.V. De jaarvergadering van het N.K.V. wordt gehouden op Maandag 12 Februari a.s. in cafe H, van Asten, aanvang 8 uur nm. Als spreker hebben wij uitgenodigd Dhr. Sets. Wij stellen het als bestuur zeer op rpijs dat al onze leden deze vergadering bezoeken. Ruiterclub_. pe uitslag van onze onderlinge wedstrijd, die dit sei zoen wegens omstandigheden vroegtijdig beëindigd moest worden, is als volgt: Jac. Lemmens F. Verheyen van Ass Spreeuwenberg Emonts Janssen Hubers van Asten 1 2. 4-, 6. 8. M. Jeugd. 1.F.Jaspers, Kanco, 2.A.Peeters, Fury 3*H. de Wit Fabiola P. M. J. A. H. met Thyphoon Ringo Wile© Master Rocco NN. NN. Zeiiada 201* pnt. 201 183* 4-.A.Emonts, Jonny, 5.R. Arts Furioso 223* punten. 221 213* 201 188 187* 187 91 183 pnt 173

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1