IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD ^Februari 1968, jaargang 6 no.13 Parochie H. Oda. 5e Zondag na Driekoningen» Zondag: 7-30 uur leesmis voor de -parochie, 8.1-3 uur leesmis voor Harrie Vergeldt, 10 uur Hoogmis, gesticht jaargetijde voor Albert Yerheyen, Petronella Verheyen-Peeters en Willem Verheyen, Maandag: 8 uur leesmis voor Adriaan Peeters. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Harrie Stiphout. Woensdag: 8 uur leesmis voor Mathias van Asten, besteld d.d.bejaarden. Donderdag:.19 uur weekdierst voor Harrie Stiphout. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Johannes Stevens en Johanna Pijpers., Zaterdag: 19.30 uur. avondmis voor de overleden familie Peeters- Verhaegh. Misdienaars: gaterdag: 19.30 uur, Clerkx- Winnen Zondag:" 7-30 de Wit - Peeters 8.4-5 Janssen - Bos 10 Gooren - Cox. Bibliotheek; zondag is er geen bibliotheek. Op dinsdag 6 Febru ari a.s. is de bibliotheek geopend'van s'avonds haïf 7 "tot half 8. Boerenleenbank;*. ]je komende week zal weer de jaarlijkse bijschrijving van de rente per 34 December 1967 op spaarboekjes en andere boekjes, plaats vinden; Mogen wij de houders van spaar- deposito- voorschot- en jeugdspaar- boekjes vragen on zobeel mogelijk op de hierna vermelde dagen en uren te komen om een spreiding te verkrijgen wat onnodig wachten^kan voorkomen. Een gezinslid fcan met alle boekjes van het gehele gezin komen. De uren en dagen waarop U wordt verwacht zijn als volgt: Maandag 5 Februari: van 9 - ^2 en 1 - 4 uur de letters At/ml Dinsdag 6 Februari: van 9 tot 12 en 1-4- uur de letters J t/m N, Woensdag 7 Februari: van 9- 12 en 1 - 4- uur de letters. 0 t/m V, Donderdag 8 Februari: van 9 - 12 en 1-4- uur de letters W t/m Z, terwijl op Donderdag eveneens degenen worden verwacht die door om standigheden niet in de gelegenheid zijn om de voor hun bestemde dag te komen. Wij vertrouwen dat alle boekjes de komende week voor rente bijschrijving worden aangeboden. Boekjes waarop de rente steeds is bijgeschreven hoeven niet meer te worden aangeboden. Willen degenen die het rose saldobiljet per 34 December 1967 van de lopende rekening nog niet hebben terugbezorgd, dit eveneens de ko mende week even doen.Bij voorbaat onze dank.. M.B.L. -JLiiLSJL j)insdag 6 Februari cultureel concours te Oostrum aanvang 19-30 uur in het Gemeenschapshuis. Iédereen kan er heen gaan op eigen gelegenheid. Dit wordt georgani seerd door de afdelingen van de kring Venray. Wij hopen dat IJssel- steyn goed vertegenwoordigt zal zijn. Dinsdag 6 Februari modeshow van Scheepjeswol. Dit wordt georganiseerd door de L.V.B,

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1