18 Januari 1968. jaargang 6 no.11 Parochie H. Oda. 9e Zondag'na Driekoningen. Zondag: 7-90 uur leesmis voör de parochie, 8.1-5 uur leesmis voor Henricus Stiphout, "besteld duor de kaartclub, 10 uur hoogmis uit dankbaarheid- voor Wilhelmus Janssen. Maandag: 8 uur leesmis voor Victor Luyten* Dinsdag: 8 uur leesmis voor do overleden familie Claessens-Poel3 .Woensdag: 8 uur weekdierst voor. Henricus Stiphout». Donderdag:19 uur avondmis, gesticht Jaargetijde voor Albertus Fleur- kens en Elisabeth Claessens, Vrijdag: 8 uur maandienst voor Mathias van Asten. Zaterdag: 19'90 uur avondmis voor Martinus Jacobs an Anna Roelofs. Misdienaars: AC, Zaterdag: 19-90 uur Zondag 7-90 S.V5 10 Gooren - Cox van Asten - Spreeuwenberg Clerkx - Winnen de Wit - Peeters Gisteren zijn de inschrijfbiljetten voor het jaar 1968 verzonden, en wij willen U vragen-om deze reeds nu in te vullen. Binnen enkele weken zullen deze wederom werden opgehaald en wij wil len Uw speciale aandacht vragen om de bijdrage zoveel mogelijk via de bank te doen. U kunt dit doen door het tweede gedeelte van het inschrijfbiljet in te vullen eh te ondertekenen, Voor de administra tie is deze manier van betalen het eenvoudigste, en U hebt er vérder geen bemoeienis meer mee. Hartelijk dank voor de medewerking. Verder willen wij Uw aandachtvragen voor de diverse perspublicaties die in verband met de gezinsbijdrage zijn verschenen, "WIE EEN LEEFBARE KERK WIL, HOUDT DE KERK IN ERE", T V R 2A.s, maandag kienen bij H, van Asten, aanvang 7-30 uur nm. Willen de leden die zich opgegeven hebben er aan denken dat a.s. Woensdag 2d Januari, de operette "Wiener Blut" in de: Schouwburg te Venrayplaats vindt, aamrang 8 uur. nm. De kaarten-zijn besteld en deze kunt U voor de aanvang aan de kassa afhalen. Er moet wel op ei gen gelegenheid heen gegaan worden. Op donderdag 25 Januari -wordt er door het. Centraal Verkoop Bureau voor champions, door de Heer de Mulder, een voorlichtingsavond gege ven. In de causerie wordt behandeld de geschiedenis van de teelt, de afzet, de bewaring, de behandeling, en enige consumptiemogelijkhedén- De causerie wordt toegelicht met 120 kleurendia's, en duurt onge veer 1 uur. Daarna wordt er een demonstratie gegeven over champig nons klaar makeii,- die daarna aan de aanwezigen ter consumptie zal worden aangeboden. Op deze avond kunnen niet-leden ook komen. De kosten bedragen f.1,per'persoon, en zal onder de pauze worden opgehaald. De aanvang is om 8 uur nm, in zaal Bos.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1