iJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 11 Januari 1968. jaargang 6, no. 10 Parochie H, Oda. 2e Zondag na de Verschijning des Heren.» Zondag; 7»30 uur leesmis voor de parochie, 8.4-5 leesmis voor G. v.d. Riet en Christina Janssen, 10 uur Hoogmis, gesticht jaargetijde voor Petrus Mulders en Maria Thissen. Maandag: 8 uur leesmis voor Adriaan Peeters. Dinsdag: 8 uur leesmis t.e.v. C.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand en de H. Gerar&us, voor de familie Wismans*- v.Vegchel. Woensdag: 8 uur leesmis voor Peter Joh. Philip sen. Donderdag;19 uur avondmis, weekdierst voor Henricus Stiphout* Vrijdag: 8 uur leesmis voor Bernard Verheyen en Gentrudis Marcellis. Zaterdag: 19-30 uur avondmi s voor Antoon Jenniskens en Wilhalmina van de Pas. MisdienaarsZaterdag: 19-30 uur, Janssen - Bos Zondag: 7-30 uur, Gooren - Cox. 8.4-5 uur, van Asten - Spreeuwenberg 10 uur, Clekkx - Winnen. BIJEEN -L geïllustreerd maandblad van de Stichting gezsmelijke Missie publiciteit Zoals U vermoedelijk wel reeds eerder hebt vernomen worden een 20 tal missietijdschriften opgeheven, t.w. Afrika ontwaakt, St.Anto- niusbode, De wereld rond, Africa Christo, Katholieke Missiën,Missie MissienieuwsMissieleven, Kruistriomf, MissiefrontMill Hill, Groeiende Kerk, Missiekroniek, Stella Oriëns en Afrika. Al deze tijdschriften worden in een blad ondergebracht, zoals hier boven genoemd onder de naam "BIJEEN", uitgewerkt als een modern mis siemagazine. De administratie van genoemd blad is gevestigd te Deur- nePostbus 33. Binnenkort zullen de zelatric-en "bij U aankomen voor het ophalen van de inschrijfformulieren, en deze kunnen indien gewenst, U nog verde re inlichtingen geven. ?7 Y V - ■- De jaarvergadering zal gehouden worden op Maandag 12 Februari 1968. Als spreker hebben wij uit enodigd de Heer Sets. Wij willen onze leden beleefd vragen deze avond vrij te houden voor deze verga dering. Nader bericht, volgt nog. K V G - Woensdag 17 Januari afscheidsfeest voer de leden van de Regen boog, Lucia en Lidwina groep, aanvang 6.30 uur. Willen de ouders waarvan de kinderen alïeen moeten of veraf wonen ze om 10 uur afhalën. Afmelden telefonisch no.01932 - 205- E V B - A.s. dinsdag is de uitwisseling naar Uden. De bussen vertrek ken om 6.45 uur nm. bij de kerk. Zorg er voor op tijd te zijn, daar wij om 7-30 uur in Uden moeten zijn. De kosten bedragen f.2.50 per man.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1