IJSSELSTE1JNS NIEUWSBLAD 4- Januari 1968. jaargsng 6 no. 9 Parochie H. Oda. 1e Zondag na Driekoningen, feest van de H.Familie. Zondag: 7*30 uur leesmis voor de parochie, 8,4-5- uur leesmis voor- Mathias van Asten, besteld door de "buurt, 10 uur Hoogmis voor de overleden ouders van Soest - van Bracht. Maandag: 8 uur gesticht jaargetijde Maria Janssen - Droesen. Dinsdag* 8 uur leesmis t.e.v. O.L. Vrouw van Altijddurende Bij stand, .en de H. Gerardus, voor de familie Wismans-v.Vegchel. Wdónsdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Albert Fleurkens en Elisa beth Claessens. Donderdag:19 uur avondmis uit dankbaarheid voor de familie Lemmens- Maas. - 8 uur leesmis voor de overleden ouders Janssen-Spreeuwenberg 19c30 leesmis voor de familie Vollenberg - Verheyen. Vrijdag: Zaterdag; Misdienaars Zaterdag: de Wit - Peeters. Zondag: 7-30 uur, Janssen - Bos 8.4-5 Gooren - Cox ;10 van Asten «- Spreeuwehberg, Bibliotheek. paar dinsdag j1de openstelling van de bibliot eek uitgevailen is, zal de bibliotheek Zondag 7 Januari a-s. na de Hoog mis geopend zijn. Ook dinsdag 9 Januari a.s. is de bibliotheek geopend van s'avonds half 7 tot half 8. Zij, die hun lidmaatschapsgeld nog niet hebben voldaan, worden vriendelijk verzócht dit bij het halen van boeken mede te betalen. J.B.T.B. Op zondag 21 Januari wordt een kringveldlopp georganiseerd- door de kring Venray. Teder lid van de J.B.T-.B. kan hieraan ddelnemen. Nadere inlichtingen ^mtrent plaats en tijd volgt nog.' L.V.B. A.s. maandag 8 Januari kienen bij H. van Asten, om 8.30 uur n.m. Op die avond zal er ook gelegenheid zijn om. kaarten te verkopen voor de filmavond op 9 Januari, die van IJsselsteyn gehaakt is. De kaarten a f.2.50 zijn verkrijgbaar op die avond bij Mevr. v.Beers. Hartelijk dank aan L.V.B, voor ontvangen kerstpakket. Arie Janssen, Waterschei, Sittard. 'SHartelijk dank aan de L.V.B. voor •het. mooie kerstpakket dat ik mocht ■ontvangen. •Wed.R-SwinkelsWerschuuren. Hartelijk dank aan L.V.B. voor het kerstpakket. Wimmie van de Pas. Hartelijk dank aan L.V.B. voor het kerstpakket. 'Tilly Jeurissen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1