21 dec. 1967. jaargang e, no. 7. Parochie H. Oda IJsselsteyn. 4-e zondag v. d. advent. Zondag: 7-. 50, leesm. v. int, v. d. pelgrims naar Witt em. 8.45 leesm. v# Peter Johannes Philipsen. 10 Hoogmis v. d. parochie. Maandag: Hoogfeest van Kerstmis. 12- u Nachtmis v. d. parochie 7.50 leesm v. d. overl. fam. Peeters - Michels.. 10.Hoogmis v. Gerrit v, Dijck. Dinsdag: 2e kerstdag feest v. devotie. 7.50 leesm. v. d. overl. Lemmens - Poels. 8.^5 weekdienst v. Mathias v. Asten. 10.Hoogmis gesticht jaarget. v. Wilhelmina-Claessens- Michels. Donderdag: i9 u. avondmis v. d. fam. v. Soest- Jenniskens. Vrijdag: 8 u leesm.. v. Ant. v. Asten. 2 u gez. H. Mis uit dankbaarh. v. d. fam. Jenniskens- Poels bij gel. v. h. 25 jaarig huwelijk. Zaterdag: 10 u huw. mis v.- h. bruidspaar De Bruin - Camps. 19.30 avondmis uit dankbaarh. v. d. fam. Hellegers - Jeuk Voor de nachtmis van 12 uur met kerstmis zullen vanaf half 12 kerstliederen gezongen worden, ook gezamelijk met de aanwezigen. De nummering op het bord van de liedjes geldt ook voor de kerstliedjes. BIBLIOTHEEK Op zondag 24- deca. s is de bibliotheek geopend y-an na de hoogmis tot en met een half uur daarna. We maken de leden er nogmaals op attent, dat het lidmaatschaps geld a 1.kan voldaan worden. In jan. a.s. worden van hen, die hun lidmaatschap geld (tot 31 jan. '68) niet voldoen, geen boeken meer uitbetaald Jeugdlidmaatschap kost 0.50 Op dinsdag 2e kerstdag, is de bibliotheek niet geopend lagere schoolberichten. De kerstvakantie duurt van maandag 25 dec. tot en met woensdag 3 jan. a. s. Op donderdag 4- jan. a. s. verwachten we de kinderen dus weer op school L V B Het bestuur wenst aan alle leden een zalig kerstfeest en een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. De leden die mee naai? de uitwisseling willen gaan op 16 jan naar Uden worden verzocht zich op te geven voor 1 jan. bij tel. 04-930-2019 De leden die de contributie nog niet betaald hebben gelieve dit zo spoedig mogelijk te doen bij een van de bestuursleden. Dame s-g,ymnasti ek In verband met de a. s. feestdagen is de eerstvolgende les op maandag 8 jan. 1968 van 7-8 en van 8-9 uur.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1