iJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 6 jaargang 6 14- December 1967 Parochie H. Qda. 3e Zondag van de Advent. Zondag: 7*30 uur leesmis voor de familie Hubers, 8.4-3 uur lees mis uit dankbaarheid voor de fam. binders - Poels, 10 uur Hoogmis voor de parochie. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Philipsen - Groe- telaars. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Hendrikus en Theo van de Ven. Woensdag: 8 uur geem H. Mis, 19 uur boeteviering waarna de H.Mis weekdienst voor Mathias van Asten. Donderdag:19 uur boeteviering waarna H. Mis voor Thomas Michels. Vrijdag: 19 uur boeteviering waarna H.Mis voor Allegonda Janssen. Zaterdag: 19«30 uur leesmis voor de overleden familie Lemmens-Poels van 6 tot 7 uur gelegenheid voor persoonlijke biecht. Misdienaarsga+,er^ag; 19.^0 uur, Go oren - Cox. Zondag: 7*30 Spreeuwenberg- van Asten. 8.43 Clerkx - Winnen 10 de Wit - Peeters. Bibliotheek. 2,0nclag 17 December a.s.(3e zondag) is er geen biblio theek. Wel is de bibliotheek opengesteld op dinsdag 19 December a.s. van s'avonds van half 7 tot half 8. Op zondag 24- December a.s. is de bibliotheek eveneens opengesteld, doch op tweede kerstdag (dinsdag 26 December) worden er geen boeken uitgeleend. Wij adviseren U derhalve, indien U tijdens de Kerstdagen wat te lezen wilt hebben, tijdig Uw boekenvoorraad in te slaan. U mag er gerust voor de drie opeenvolgende zondagen wat meer meenemen. En dan gaarne Uw aandacht voor het volgende: Per 1 Januari 1968 verv&lt Uw lidmaatschapskaart. Vanaf dinsdag 19 December a.s. tot en met 31 Januari 1968, wordt U gevraagd Uw lid maatschapsgeld a f.1.- voor 1968 te voldoen.Jeugdlidmaatschapsgeld f .-.30). L V B 1- A;s. maandag 18 December, 7*30 uur nm.kienen bij H.v.Asten. Willen degenen, waar met Kerstmis een zieke in het gezin is, dit op tijd bekend maken bij een van de bestuursleden, liefst voor 119 nee. Er is met de dropping een zwarte sjaal achter gebleven, deze is torug te bekomen bij de voorzitster. sc 00 Dit jaar hebben de kleuters kerstvacantie van 25 De cember t/m 5 Januari. Maandag 7 Januari begint de school weer.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1