IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 33 jaargang 6 no. 5 l.v,: 7 December 1967» Parochie H. Oda. 2e Zondag van de Advent 7.30 uur leesmis voor de Pelgrims naar Wittem, 8.45 uur ieesmis voor Victor Luyten, 10 uur Hoogmis voör de paro chie. 8 uur Ieesmis voor de familie Rongen- Verhalle. 8 uur weekdienst voor Mathias van Asten. 8 uur Ieesmis voor Adriaan Peeters. Donderdag:19 uur avondmis voor de overleden familie Claessens- Poels Vrijdag: 8 uur Ieesmis voor Johannes Stoffels en Johanna Pijpers. Zattrdag: 19«30 uur maanddienst voor Mathias van Asten. Misdienaars Zondaf Maandag: Dinsdag: Woensdag* Zaterdag 19«30 uur Zondag 7«30 8.45 10 Bos - Janssen Gooren - Cox. Spreeuwenberg - v.Asten CÏerkx - Winnen. Bibliotheek. Zondag a.s. (2e zondag) is de bibliotheek geopend m de Hoogmis, tot een half uur daarna. Dinsdag is de bibliotheek open gesteld van half 7 tot half 8 n.m. Lagere school. i 4 j_- 4. n pe kerstvacantie is dit schooljaar vsn maandag 25 ue comber tot en met woensdag 3 Januari 1968. Op donderdag 4 Januari begint de school dan weer. XhkZËARPer,4hEr. Algemene jaarvergadering op Maandag 11 -December, in zaal Bos, aanvang 8 uur nm. AgendaOpening, notulen, jaarverslag, rapport Commissië van Comp tabiliteit, benoeming 1 lid van de commissie van comptabiliteit, i.p.v. H. Jenniskens, mededelingen, rondvraag. Elk lid dat tijdig op de vergadering aanwezig is ontvangt f.2.50 presentiegeld. Op dinsdag 12 December, 7-30 uur nm. bij ho, de demonstratie van wild en gevogelte. Op donderdag 14 December is de la* tste les van de knipcursus. Deze avond is voor alle leden. Er zal ;;eschowd worden wat er zoal door de dames gemaakt is, zowel in kindèr- als in dameskleding. Verder zal er de avond gezellig doorgebracht wor den. Voor de leden die de cursus gevolgd hebben om 7-30 uur nm. voor de andere leden om. 8 uur bij J. Bos. C 0 V A S Deze week worden de laatste suikerbiet-er. in IJsselsteyn ver laden. Telers die nog suikerbieten hebben liggen worden verzocht deze onmiddellijk aan te geven op het kantoor v. d. boerenbond. UITSLAG WINKELACTIE. De eerste prijs van: H. Gooren is Ea. Koonings Fa. 'Tennissen u J. Verbruggen ;ewonnen >or WHSmeets. vBeurdenweg J. Verstegen-Linders, Puttenw W. Arts, Kerkweg 1, Truus Verhepen, Puttenweg 26 u tl II n n ii

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1