IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 30 November 1967» jaargang 6 no. 4 Parochie H. Qda, 1o Zondag van de Advent Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: 7.30 uur leesmis vnor Harrie Goumans, 8,45 uur leesmis voor de parochie,, 10 uur Hoogmis voor Anna. Smits - Weys. 8 uur leesmis voor de_familie Jacobs - Stevens. 8 uur leesmis voor Pierre en Harrie Janssen 8 uur weekdienst voor Mathias van Asten. 19 uur avondmis voor Johannes Peeters en Egberdina van Asten. Feest van de onbevlekte Ontvangenis van Maria, 8 uur lees mis uit dankbaarheid voor de familie Roonings-Litjens 8 uur geen mis, 19«30 uur avondmis voor Willem Volkenberg- Misdienaars: Zaterdag Zondag 19«30 uur, 7«30 uur, 8.43 uur, 10 uur Clerkx - Winnen de Wit - Peeters Bos - Janssen Gooren - Cox. De collecte voor Pater Marcellis heeft opgebracht f.610 Woensdag 6 December, St. Nicolaasavondaanvang 7«30 uur in het Gemeenschapshuis. Pakjes a f.3*dezelfde avond meebrengen. We rekenen op een grote opkomst. Het beloofd een gezellige avond te worden. 8ff-*- Wij brengen nog even onder de aandacht dat de wedstrijd-formulieren van de St. Nicolaaswinkelactie ingeleverd kunnen worden tot maandagavond 6 uur bij A.Baltisoen en F, van Dieren- donck. Gaarne wensen wij U allen veel succes, en een gezellige St.Nicolaas toe. Traditiegetrouw zal onze vereniging op Zaterdag 9 Decem ber haar jaarlijkse snertrit houden, vertrek om 9»30 uur aan de Boerenbrnd. s'Avonds worden alle ouders van de ruiters en medehel pers, op ons concours-hlppique en fancy-fair, alle ruiters en leden met echtgenote? of verloofde, in zaal Bos verwacht, Er wordt getracteerd op snert en gebak, naar wens. Er is gezorgd voor prima muziek naar wil en wens. Uw opkomst wordt zeer op prijs gesteld. ftj0^-raF>e,Degenen die de afgelopen week een zakje is toegezon den voor de gezinsbijdrage delen wij mede dat de offerbus ook gereed staat in de avondmis ip Zaterdag 2 December, en verder tijdens de mis sen op zondag 3 December. 1' V B -Maandag 4 December a.s. kienen bij H. van Asten, aanvang 7.30 uur, nm.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1