IJSSELSTEiJNS NIEUWSBLAD 21 16 November 1967. jaargang 6 t no. 2 Parochie H. O'da 27g Zondag na Pinksteren. 7-36 uur leesmis voor de parochie, 8-43 uur leesmis voor de overleden familie Stoffelen - Kroon, 10 uur Hoogmis jaargetijde voor Adriaan en Frans Euund-ers. 8 uur leesmis voor de overleden familie Philipsen-Pee- ters 8 uur leesmis voor Victor Luyten* 8 uur weekdierst voor Mathias van Asten. 19 uur leesmis voor de.overleden familie Detere-Theunissen 8 uur leesmis voor Theodora Winnen-Holtermans 19-30 uur leesmis voor de pelgrims naar Wittem. Misdienaars Zondag: Maandag': Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: Zaterdag: Zondag Weekdierst Spreeuwenberg - van Asten. 7.30 uur Clerkx - Winnen 8.43 uur de Wit - Peeters. 10 uur Janssen - Bos Clerkx - Winnen. Bibliotheek: n Zondag a.s. (derde zondag van de maanaj is er geen bibliotheek. I.v.m. de kijkavonden van de lagere school is er dins dagavond geen openstelling van de. bibliotheek, maar wordt deze ver schoven naar woensdag a.s. van hslf 7 tot half 8. Sclioflbe richt enmaan(pag po, en dinsdag 21 November a.s. worden weer de eerste serie kijkavonden van dit schooljaar gehouden. De kinderen hebben van school uit een bericht meegekregen, waar precies.; alles op staat. L.V. A.s. maandag half 3, kienen bij H. van Asten. Degenen die op 24 Januari mee naar de Schouwburg willen gaan, daar er op de vergadering nogal belangstelling voor was, moeten zich op geven voor zondagavond 19 November, vanwege de plaatsbespreking. De kosten bedragen f.8.-- per persoon. Telno04930-2019- Carnuvalsverenigingzondag November Cpeningsbal t.b.v. de Car- navanlsvereniging in het Gemeenschapshuis, aanvang 6 uur, Muziek "The Lonly Birds". Prins Harrie III', en zijn voltallige Raad zal aanwezig zijn. Zaterdag 25 November, Getrouwdenbal in zaal J. Bos, Zaterdag 2 De- sember Liedjesavond. Lever uw liedjes in vóór 25 November bi:j de secretaris P. ^eynders. Veteranenvoetbal De veteranen wordt medegedeeld dat het program Dus dit jaar geen wedstrijden meer, maar in 1968 ma is afgewerkt dus het volgende jaar wordt weer met frisse moed begonnen. Aanvullend, ker^ericht, ajB_ woensdaga?ond om 19 uur K. Ais, bij gelegenheid van het Cecilia-feestvoor de levende- en overleden leden van het kerkkoor.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1