T IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 9 November 1967» laargang 6 no.1 Parochie H. Gda. 26e Zondag na Pinksteren, Willibrordzondag. Zondag: 7-50 uux- leesmis voor Harrie Goumans, 8.4-5 uur leesmis tot intentie van de pelgrims naar Wittem, 10 uur Hoogmis voor de parochie. 8 uur leesmis voor Harrie Verhees en Johanna Philipsen. 8 uur leesmis voor de familie Jeurissen - Janssen. 8 uur maanddienst voor Johanna Aerts - Barten. *19 uur, avondmis, leesmis uit dankbaarheid voor de fami lie Jacoos - Stevens. 8 uur leesmis voor Antoon Jenrdiakens en Wllhelmina van de Pas, 10 uur gezongen H. Mis bij gelegenheid van het 25 jarig huwelijk van Pnuwels - Vousten. Zaterdag: 8 uur geen H. Ivlis, 19-50 uur jaargetijde voor Antonetta Smeets - Vergeldt, Maandag. Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Misdienaars Zaterdag Zondag, 7-50 uur 8.45 10 Gooren - Cix Spreeuwenberg - van Asten Clerkx - Winnen de V/it - Peeters. Weekdierst: Spreeuwenberg - van Asten. Bibliotheek. Zondag 12 November (tweede zondag van de maand) is de bibliotheek geopend vanaf het einde der Hoogmis, tot een half uur daarna. Dinsdag a.s. is de bibliotheek normaal geopend s'avonds van half 7 tot half 8. Schoolberichten. Maandag 15 November a.s. zal de schoolbus weer gaan rijden. De middagschooltijd is dan van. 1.15 uur t/m 5-4-5 uur, en niet zoals tot nu toe van 1.50 uur t/m 4- uur. De morgenschooltijd blijft onveranderd, ook op woensdag. Bij het inzenden van dit bericht heeft de busonderneming de toege zegde vertrektijden niet op tijd gestuurd. Zodra deze komen, zal speciaal voor de kinderen, die met de bus gaan, een circulaire worden gemaakt, waarop de gegevens zullen staan, Op zondag rijdt de bus voor de mis van kwart voor 9- St. NicolaasfeestVolgende week zullen de kipderen van de zesde klas weer met een enveloppe bij U aan huis komen, om een gift te vragen voor het a.s. St.Nicolaasfeestzowel voor het zondagse bezoek, aan IJsselsteyiï, als voor het bezoek aan de béide scholen.Uw financiële gift is tegelijkertijd ook bestemd voor de bestrijding van de onkos ten bij de festiviteiten op koninginnedag. Het vorige jaar heeft de huis aan huis collecte via de kind-eren vai^ de zesde klas opgebracht f-555-4-5. We hopen dat we dit jaar dit bedrag zeker weer mogen berei ken, want Uw geld is onmisbaar om de jeugd enkele feestelijke dagen te kunnen geven. Voor Uw gift, groot of klein, zijn we U zeer dankbaar Kijkdagen lagere school. n n uoOver enkele weken worden op de lagere school weer de kijkdagen gehouden. Nadere berichten volgen spoedig.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1