USSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 2 November 1967- jaargana 5 no.^2* '"Parochie H. Gda. 25e Zondag na Pinksteren, Feest van Allerheiligen. Zondag: 7-39 uur-leesmis voor de parochie, 8.4-5 uur leesmis voor Louis- en Harrie Arts, 10 uur hoogmis voor Gerarda Hubers- nrts, 3 uur nm. Allerzielen-gebsdsdienst waarna processie naar het kerkhof. Maandag: Allerzielen, 8 uur leesmis voor Peter Joh,. .Pongen. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Pierre en Harrie Janssen. Woensdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Verhoéven-Thijssen Donderdag:19 uur avondnis voer intentie van de familie Verheyen- Verstegen. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Thomas Michels. Zaterdag: 8 uur geen mis, 19*30 uur nm. leesmis voor Adriaan Peeters. A.s. zondag is het Willibrorduszondag waarop de collecte is voor het binnenlandse apostolaat onder andersdenkenden en onkerkelijken. Misdienaars: saterdag: Bos - Winnen Zondag 7-30 uur:, Gooren - Cox 8.45 .0 Spreeuwenberg - van Asten. 11 Clerkx - Winnen Aan de deur van- de kerk is de collecte voor het Zorgenkind. Gezinsbijdrage. n Degenen cue nog geen Gezinsbijdrage hebben gedaan in 1967, willen wij er op attent maken dat a.s, Zondag 5 November tijdens deernissen de offerbus in de kerk staat. IJ kunt hierin het U op het einde van de werkge maand toegezonden zakje, alsnog depo neren Bibliotheek. Zondag a.s. is de bibliotheek niet geopend. Zoo,ls reeds eerder werd medegedeeld, is er alleen, wat betreft de zondagse openstelling, op de 2e en 4-e zondag gelegenheid om hoeken te ruilen. Wel kunt U elke dinsdagavond van half 7 tot half 8 terecht om boeken te koraen^halen of brengen. Nogmaals delen' we mede, dat enkele weken geleden de boeken werden vervangen door nieuwe. A.s. maandag 6 November, om 7*30 uur nm.kienen bij H. van Asten Voor de leden die zich hebben öprgegeven voor de cursus "Reparaties in de huishouding", deze begint op Donderdag 9 November 1967, om 1.30 uur nm. in zaal Bos, Deze cursus is volgeboekt, dus er kan nie mand meer hij. Dameskoor. T In het verleden is wel eens gebleken dat men niet wist als men een huwelijksmis gezongen wilde hebben, dat men dan dit even moest laten weten hij Dhr. G. Flinsenberg. Als_men_een H. Mis besteld is dit er niet bij inbegrepen. Het is mo gelijk iedere dag van de week te zingen, ook voor 25-,4-0- en 25 ja rig huwelijksfeest

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1