jaargang 5 no. 5^ 26 October 1967 Parochie H. Oda. Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag 2de Zondag na PinksterenPeest van Christus Koning. 7 uur leesmis voor intentie van de familie Litjens, 8»90 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen, 10 uur hoogmis vooi de parochie. 8 uur leesmis voor de familie Claessens - Poels. 8 uur leesmis uit dankbaarheid voer de familie Arts- Jacobs. 8 uur leesmis voor Peter Joh. van Dijck, 10.49 uur H.Mis voor de bezoekers van het Duitse kerkhof. Donderdag:7 uur ma. avondmis voor Gerard Deters. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis voor intentie van de familie Jêurissen - Vijfeyken, Zaterdag: 19-90 uur jaargetijde voor Louis Ousters, Zaterdag is er gelegenheid om te biechten van 5 tot 7 uur en van 8.18 uur tot 9 uur. MisdienaarsZaterdag 19-30 uur: de Wit - Peeters Zondag 7 uur: Bos - Janssen .c 8.90 uur: Gooren - Cox 10 uur: Spreeuwenberg- van Asten, De collecte van missiezondag heeft opgebracht, f.409 Qp maandag 30 October, dinsdag 31 October, en Woens dag 1'November, is er geen school, vanwege het tweede deel van de herfstvacantieOp donderdag2 November verwachten we de kinderen weer op school. Bibliotheek. Zondag a.s. geen bibliotheek. Dinsdag 31 October is de bibliotheek geopend van s'avonds half 7 tot half 8 De afgelopen week werden de boeken verwisseld door een nieuwe groep boeken. De opgave voor een bezoek aan de suikerfabriek te Put- tershoek is ons enigzins tegengevallen. Als er niet meer deelname komt kan deze niet doorgaan. Daar het bezoek aan de fabriek het best gelegen komt in de:namiddag hebben wij als bestuur besloten om hierbij aan te koppelen een bezoek aan het Evaluon te Eindhoven in de voormiddag. Indiener nog leden zijn welke deze 2 objecten die zeer intressant zijn, willen bezoeken, dan dienen deze zic& uiter lijk a.s. dinsdag op te geven bij een der bestuursleden. K.V.P. jongeren Saterdag p8 October a.s huis, .om 8.13 uur een vergadering van de xuuwi zijn Iedereen, ook niet leden van harte is er K.-V.P. welkom. in het Geneenschans- jongeren.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1