LiSSËLSTEIJNS NIEUWSBLAD 19 oct. 196?5© (ssrgang no. 50 23e zondag na Pinksteren. Wereld missiezondag. Zondag: - 7 ai leesm. v. Marinus v. Dijck.' 8.30 v. Gerard Deters. 10.00 Hoogmis v. d. parochie. Maandag: 8u leesm. v. Victor Luyten. Dinsdag;: 8 u leesm. v. Henricus Maessen, Maria Maessen-Mans en Jacques. Woensdag: 8 u leesm. uit Gankbaarh. v.d,. fam. van Lipzig - Michels Donderdag: 19 n leesm.. uit dankbaarh. v. d. am. Geurts - Peeters. Vrijdag: 8 u' leesm. v. Louis en Harry Arts. Zaterdag: 19*30 leesm. v. d. fam. Slangen - Verheyen. Misdienaars: zaterdag Winnen - Clerkx. zondag: 7 u De Wit - Feeters. 8.30 u Bos - Janssen. 10.00 Gooren - Cox., weekdienst: de Wit. - Peeters. SPORTCLUB M. B, L. Willen alle. oud leden die nog knotsen thuis hebben zich melden bij: Truus Verheyen tel 2.92. Anny Claessens tel 330. L V B. A.s. maandag 23 oct. om 7*30 u n.m. kienen bij H. v. Asten. Degenen die mee doen aan de dropping op 26 oct..moeten uiter lijk 6.43 u n.m. aan de boerenbond zijn. Denk aan zaklamp en.-pen en vooral aan goed schoeisel. JongeBoeren. Op de laatstgehouden algemene vergadoring bleek er nogal wat animo te bestaan voor een excursie naar een suikerbietenfabriek. De mogelijkheid bestaat om een bezoek te brengen aan de fabriek van Puttersnoek, en wel in de tweede week of derde week van nov. We weten echter niet wie en hoeveel er mee willen gaan. Cm de zaak definitief te kunnen regelen worden diegenen die mee willen gaan verzocht zich uiterlijk voor a.s. dinsdag 24 okt. op te geven bij een der bestuursleden. - - t.one e lvereniging Vrijdag 20 oct. a.s. zal de toneelvereniging om 8 uur een vergader ing hebben in het gemeenschapshuis. UAkUA VALS VLIiLNl GIUG Maandag 23 oct. 1967^ Jaarvergadering in het gemeenschapshuis. Aanvang 8.30 uur n.m. Agenda: opening, notulen vorige vergadering, jaarverslag, financieel verslag, mededelingen, bestuursverkiezing- aftredend zijn J, Verbruggen en F. Rooyackers, nieuwe kandidaten kunnen voor aanvang van de stemming worden voorgedragen-, rondvraag, en sluiting. Bestuur hoopt op een grote opkomst van alle leden van de karnavalsclub

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1