IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD ¥7bTl~~3 J.B.T.EÜ 12 October 196?- jaargang 5 no. 49 Par 0 c hle HG da 22e Zondag na Pinksteren» Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8,30 uur leesmis voor Johanna Pijpers, 10 uur hoogmis voor Peter Johannes van Dijck. Maandag: 8 uur geen li. Mis, 7» 30 uur nm. avondmis voor de leden van de Vrouwenbond. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Anna hoy - Janssen. Woensdag: 8 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen» Donderdag:19 uur avondmis, jaargetijde v* Adraan en Prans Kuun- hers, Vrijdag: 8 u leesm. 7. Wilhelmina Geurts-Spreeuwenberg. Zaterdag: 8 uur geen mis. 19-30 u avondmis jaarget. v. Jan Litjens. a.s. vrijdag is de z=g. offervrijdag en a.s. zondag 22 oct. is de wereldmissiedag met een collecte voor de verbreiding van het geloof Misdienaars: zaterdag 19,30 Gooren - Cox- Zondag: 7_u Winnen-Clerckx. 8,30 De Wit- Peeters» 10 Bos--Janssen. Weekdienst'linnen-Clerkx Gezinsbijdrage De afgelopen v/eek 'hebben we vele zakjes van de gezinsbij drage mogen ontvangen. Toch zijn er nog achtergebleven en daarom zal ook de komende zondag IS oktober de offerbus in de kerk worden neergezet. Hebt U het de vorige zondag vergeten, DOE HET DAL HU ^Mogelijk zijn er ook parochianen die liever giraal betalen via de boerenleenbank of eigen giro, Dit kan natuurlijkook nog maar nnogen wij dan.vragen om ook nu een opdracht tot betaling van Uw bijdrage te doen, Bij voorbaat hartelijk dank. A.s, zondag 15 okt, kringvoettocht te Merselo. Bijeenkomst 10 uur in het jeugdhuis (tegenover kerk) te Merselo. Onderwerp in deze tocht zal zijn: "Christendom zonder grenzen" Men wordt - verzocht om zelf een lunchpakket mee te brengen. Voer drank wordt gezorgd Wij hopen dat IJsselsteyn goed vertegenwoor digd zal zijn. LVB -A.S. Maandag is de jaarlijkse moederavond. Cm 7»30 u n.m. H. M'is in de parochiekerk, Daarna zal Mej v« d« Keuvel directrice van gezinszorg spreken in het gemeenschapshuis en tevens een film vertonen over het werk van de gezinszorg, Onder de pauze verloting. Ook de moeders die geen lid zijn worden verwacht. Denk nog eens aan de contributie I Door omstandigheden kan de dropping niet op 24- oct- doorgaan» ze wordt echter op 26 okt. gehouden."" Degenen die mee willen doen gelieven zich voor 20 okt. op te geven» Tel. 04930-2019

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1