28 September 1967 5e jaargang no. 47 Parochie H..Qda. 20e Zondag na Pinks teren Rozenkrans-zondag» Zondag: 7 u. leesmis v. d. overl. fam. Goenen- Spreeuwenberg. 8,30 u leesmis v. Senier, Jo en Anthonetta Swinkels. 10, u Hoogmis v. d. Parochie, Maandag: 8 u maandd. voor Adriaan en Frans Kuunders. Dinsdag: 8 u leesm. v. Pierre en Harry Janssen. Woensdag:8 u leesm. v. Peter Joh. v. Dijck. Donderdag: 19 u avondmis Jaarget. v. Antoon v. Asten» "Vrijdag: 8 u leesm, v. d. fam. Wismans-Gooren. 10 u pl. huw. mis v. h, bruidspaar Vlaminkx - Thijssen. Zaterdag: 8 u geen mis» 19 30 u leesm. v. int. v. d. fa®. Verheyen - Verstegen. Misdienaars: Zaterdag 19=30 u Bos - Janssen. Zondag-: 7 u Spreeuwenberg - v. Asten. 8,30 u Goorên-Cox. 10-. u Winnen - Clerkx. Weekdierst: Spreeuwenberg - v.'Asten. MEDISCHE MISSIEZUSTERS De dames van de"Vriendenkring van de missiezusters" zullen in de'komende weken, namens de medische missiezusters, bij U aan huis een bijdrage komen vragen voor de ziekenzorg in de missie. Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw bijdrage. LAGERE SCHOOL Nogmaals delen wij mede, dat het eerste gedeelte van de rlt.rfstvacantie op donderdag 5 en vrijdag 6 oct. a.s. valt. Op deze dagen hebben de kinderen vrij van school. Het tweede gedeelte van de herfstvakantie valt op.30 en 3^ okt. en 1 nov. De collecte van de reclassering, waarvan de leerlingen van zesde klas de zakjes hebben opgehaald hij U aan huis, heeft op gebracht het zeer mooie bedrag van bijna 200. Op dinsdag 3 okt. a.s. begint weer de jaarlijkse kinder postzegelactie, waarvan de opbrengst ook weer bestemd, is voor kinderen. De actie mag dinsdag a.s, beginnen ra de normale morgen schooltijd, d.i. om 12,00 uur.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1