IJSSELSTEUNS NIEUWSBLAD jaargang 9 no.4-5 14- September 1967 Zpndag Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: Parochie H. Oda. 18e Zondag na Pinksteren^ 7 uur leesmis voor de parochie, 8.30 uur jaargetijde voor Peter Joh. Rongen, 10 uur hoogmis voor Johanna Maria v.d. Weyer - Martens, en Catharina. v.d. Weyer 8 uur maanddienst voor Adriaan en Frans Kuunders. 8 uur leesmis voor de overl. familie Verhoeven - Arts. 8 uur leesmis voor Marinus van Dijck. ;19 uur avondmis voor Johanna Aerts - Barten. 8 uur leesmis voor Gerardus, Harrie en Antonetta Vergeldt 8 uur geen E. Mis, 19«30 uur leesmis voor de overleden ouders Peeters - van Tilburg. Misdienaars: Zaterdag: 19-30 uur Zondag: 7 uur, 8.50 bur 10 uur, Weekdienst Winnen - Clerkx de Wit - Peeters Bos - Janssen Spreeuwenberg- van Asten de Wit - Peeters. ikXiSp op dinsdag- 19 September rum. 0 uur, wordt in zaal Bos de jaarvergadering gehouden. Verder zal deze avond gevuld worden met gezellige spelen. Onder de pauze zal de contributie opgehaald wor den. Degenen die verhinderd zijn naar de vergadering te komen, kun nen de contributie aan een van de bestuursleden betalen. Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij het bestuur. Wij hopen op een trouwe opkomst. J.B.T.B. j\_s#zaterdag wordt de terug-uitwisseling met de afd. Neer gehouden. De aankomst is 2..30 uur ma. Het' middagprogramma ziet er als volgt Üit: Voetballen, Hardlopen (1500, 400 en 100 m.Touwtrekken, Zaklopen, Bromfietswedstrijd. s'Avonds volgt er om 7-30 uur een dansagond. Degenen die s'middags meedoen, of een gast opnemen, hebben s'avonds vrij entree. Opgave liefst vrijdagavond bij een der 'bestuursleden. ■EüiïÜIngaande 18 September wordt er niet meer op ves te dagen naar de veiling gereden. Leden, die nog produsten te leve ren hebben, worden verzocht, dit tijdip op te geven, zodat voor ver voer kan worden gezorgd. Alle producten moeten om kwart voor acht aan de loods zijn. peze week premie betalen ten huize van de secreta ris, voor die leden die geen bijzondere machtiging getekend hebben. De premie bedraagt voor koeien voor pinken

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1