IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 7 September 1967» |33rgang 5 HO..44 - Parochie H. Cda.- 17e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 0.50 uur gesticht jaar getijde voor Johannes Geurts en Maria Schreven, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Henricus Maessen, Maria Maessen- Mans en JacMae s s en Maandag: 8 uur leesmis voor de familie Jenneskens- Poels. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Pierre en Harrie Janssen. Woensdag: 8 uur leesmis voor Peter Joh. Phi lip sen. Donderdag:19 uur avondmis voor de overleden familie Hubers - Spree- uwenberg. "Vrijdag: 8 uur leesmis voor de familie Wismans -Gooren. Zaterdag: 8 uur geen mis, 19*30 uur leesmis voor Marinusvan Dijck, MisdienaarsSaterdag l9-30>uur: Gooren - Cox Zondag 7 uur: Winnen--Clerkx 8.30 uur: de Wit - Peeters 10 uur: Bos - Janssen Weekdierst: Winnen - Clerkx. Bibliotheek. pe "bp-bliothéek wordt weer opengesteld. In de toekomst worden er alleen op de 2e en 4e zondag van elke maand boeken uitge leendHet ligt in de bedoeling om het uitlenen van Boeken zoveel mogelijk op een door de weekse avond te doen geschieden. Voorlopig is deze avond elke donderdag van haïf 7 "tot half 8. Voor de komende week geldt dus zondag 10 September na de Hoogmis tot een half uur daarna, en donderdag 14 Septmeber van haïf 7 "tot half 8 n.m. Lagere school. Vriendelijk willen we de ouders van de kinderen der lagere school er op attenderen dat elke woensdagmorgen om 8 uur een H. Mis is, waarbij de kinderen van harte welkom-zijn. Indien er een voldoende aantal kinderen is, kunnen we ook gezamelijk met de kinderen zingen. Hu komen er zo weinig dat dit echt niét gaat. Mogen we U i.v.m. de veiligheid van de kinderen op de rijweg nog even er aan herinneren, Uw kinderen te zeggen dat de kleintjes het best aan de rechterkant van de groteren kunnen fietsen, en dat kin deren die over de Futtenweg naar huis gaan niet over de zandweg nabij de melkboer de Puttenweg oprijden, maar dit doen bij de school, waar steeds toezicht is. Op donderdag 28 September a.s. gaan de leerlingen van de 6e klas een bezoek brengen aan de tentoonstelling "Verstandig dus gezond" te Venray en. wel van 9 tot 10.30 uur. Deze tentoonstelling staat onder deskundige leiding. De kinderen reizen met een speciale bus. Handboogschutterij\ ZOndag 10 September houdt de handboog schutterij haar jaarlijks prijsschieten op ie banen bip H. van As ten, aanvang 2 uur. A.s. zaterdag 9 September zal de jeugd haar prijsschieten houden, aanvang 6 uur. SfcSÉwé

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1