IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 24 Augustus 1967» jaargang 5, no. 42 Parochie H. Oda, 13e Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8.30 uur leesmis voor de familie v.Schijndel - Thijssen, 10 uur Hoogmis voor Gerardus Janssen. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Lemmen-HelGens Dinsdag: 8 uur leesmis voor Hendrikus van de Ven. Y/oensdag: 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Hubers- Spreeuwenberg. Donderdag:_7 uur avondmis, leesmis uit dankbaarheid voor de familie Wismans - Philipsen. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis uit dankbaar heid voor de familie van Asten - Geelen. Zaterdag: 8 uur geen H. Mis, 11 uur plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar van Ham - vah Bakel, 19.30 uur na. avond mis, leesmis voor Victor Luyten. Misdienaars Zaterdag 19.30 uur Zondag 7 830 10 O Weekdienst Bos - Janssen Spreeuwenberg - van Asten Gooren - Cox Winnen - Clerkx Spreeuwenberg - van Asten. Zang in de missen: De nieuwe liturgie vraagt voortdurend aanpassing waarom er rege? matig samenspraak is tussen de parochiegeestelijken en de dirigent^ en organisten die betrokken zijn bij de uitvoering van de zang. Zondag j.l. heeft weer een bespreking plaatsgevonden en wij willen gaarne Uw aandacht vragen voor het onderstaande: a) hu het gezang na de consecratie wegens de Nederlandse tekst van de canon niet meer wordt gezongen zal een andere volgorde worden aangehouden en wel als volgt: 1e lied als Openingslied bij het begin van de mis, 2e lied na het epistel, 3e lied na de voorbeden (offerande) en het 4e lied na de communie b) De tekst van de aanhef der pfrefatie blijkt nogal verschillend te zijn in de diverse kerkboeken. We menen echter het beste EEN tekst te kunnen aanhouden en wel die in het blauwe zangboekje staat. De dirigenten zullen enkele weken de antwoorden meebidden tijdens de zaterdagavondmis en de mis om 8,30 uur, terv/ijl de priester in de mis om 7 uur de antwoorden enkele weken zal meebidden. Mogen we U vragen om bij gebruik van een ander kerkboek dan het blauwe zang boekje de hieronder vermelde antwoorden even over te schrijven. De te gebruiken tekst is als volgt: De priester: De Heer zij met U Allen: En met Uw geest. Priester: Verheft Uw harten Allen: «IJ HEBBEN ZE TOT DE HEER VERHEVEN Priester: Brengen wij dank aan de Heer onze God ALLEN: GOED IS HET EN PASSEND; vervolg zie ommezijde.)

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1