IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 17 Augustus 1967- (saigang 5 no.hi Parochie H, Oda. 1de Zondag na Pinksteren. Zondag: 7 uur leesmis voor de parochie, 8.30 uur maanddienst voor Louis Arts, 10 uur hoogmis, jaargetijde voor Gerard Deters Maandag: 8 uur leesmis voor Peter Johannes Philipsen. Dinddag: 8 uur jaargetijde voor Maria Verhoeven 'Woensdag: 8 uur leesmis voor de. overleden familie Arts-Jenniskens Donderdag:19 uur maanddienst voor johanna Aerts - Darten» Vrijdag: 8 uur leesmis voer de overl, familie Keysers-Smeets3 uur huwelijksmis voor het "bruidspaar Vennekens - Poels. Zaterdag: 8 uur geen mis, 19*30 uur leesmis voor Anna Smeets-Janssen. Misdienaars: Zaterdag: 19«30 uur, de Wit - Peeters Zondag 7 uur, Bus - Crienen. 8.30 uur, Spreeuwenberg - van Asten. 10 uur, Gooren - Cox. -lg m n mededeel ïng^ degenen die tijdens de afgelopen kermis te IJsselsteyn hun portemonnaie met inhoud kwijt geraakt zijn, zich zo spoedig mogelijk vervoegen bij Dhr. Giesberts, Rayoncommandant van de Rijkspolitie te IJsselsteyn, zulks in verband met de arres tatie van de daders. - Ook degenen die inmiddels hun portemonnaie zonder inhoud hebben terug ontvangen, gelieven zich te melden. T V B P-L-r- A.s. zondag vertrekt de bus naar de Passiespelen te Tegelen, om 12.30 uur nm. aan de kerk. Wij hopen dat allen die zich opgege ven hebben mee gaan, daar de plaatsen besproken zijn. LiBLQp 23 en 30 September, en 7 en 1A October a.s. worden in Horst een Volkdansweekend gehouden. Dit is een cursus die J zater dagen achter elkaar wordt gegeven, en wel van 2 tot 6 uur. Hiervoor kan men zich opgeven tot zondag bij Anny Pouwels. VoetbalA.s. woensdagavond wordt er getraind voor de meisjes die 16 September tegen Neer voetballen. Als iemand op deze avond niet kan wordt men verzocht dit vóór dinsdaf even te- melden. Aanv.7.30 u. Spaarkas^peuwe pe(3_en kunnen zich nog opgeven voer te sparen bij G. van Asten,Jan Foelsweg.Vanaf heden wordt de spaarkas elke maan dag gelicht, dus om boete te voorkomen spaart men voer maandagavond. op het concours-hippique te Helden behaalde het 8 tal de 3a prijs. Fr. Verheyen behaalde de 9e puijs bij het nummer sprin gen klasse licht. De jeugdige ruiter Tonny Peeters behaalde de 1e prijs bij hef jeugd- nummer

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1