jaargang 5 no. 40 IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 10 Augustus 1967. Parochie H. Oda. 13e Zondag na Pinksteren. 7 uur leesmis voor Antoon Poels en echtgenote, 8,30 uur leesmis voor Feter Joh. van Dijck, 10 uur Hoogmis voor de parochie. 8 uur leesmis voor de overleden fam.Philipsen-Hijssen. 9 uur leesmis voor de overl.fam. Winnen- van Well. 8 uur leesmis voor de overl. familie Keysers-vd.Munckhof 19 uur avondmis, jaargetijde voor Marinus van Dijck, 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Michels- Lemmen. Zaterdag: 8 uur geen mis, 19*30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Geurts - Janssen. Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Misdienaars: Zaterdag 19.30 uur Zondag 7 8.30 10 Winnen - Clerckx de Wit - Peeters Bus - Crienen Spreeuwenberg - van Asten Dinsdag feest van Maria ten hemelopneming, is de H. Mis om 9 uur ter opening van het nieuwe schooljaar. 1 Volgende week wordt er begonnen met schatten. De leden wordeh verzocht de schetsen en andere bescheiden klaar te hebben. Fostduivenvereniging^ uitslag vMt Tergnier, los 6.20 uur, aan komst 1e duif 9*37 uur, laatste duif 10.18 uur. Fr,Janssen: 1-26-28~66e prijs M. Houben: 2-3-7-35-55-78e pr. J.ïï.Hendrix:4-6-27-44-6 prijs G.Binders: 5-36-54e prijs. Jac. Hendrix: 8~17~56e prijs P. Cox: 9-32-33~4-Oe prijs Fr- Roelofs: 10~20~34~72-73e pr. M.H.Arts: 11-31-61e prijs H. van Ass: 12-13-14-37-49~57e pr. P.Arts15-16-47-48-38-67-706 pr. P.de Lauw:18-41e prijs A. Rongen: 19©'prijs H. Tielen: 2l-23~60e prijs. J.v. Sorst:22-25e prijs P.Philipsen:24-71e prijs Gebr.Pouwels29-30e prijs J.Ccx: 38~68e prijs H. Steeghs: 39-63© prijs J. Camps:42-43e prijs G.Vuppen:45-31-69© prijs M. Vergeldt: 46-74~75e prijs A. van Asten: 50-76e prijs J.Pouwels: 52-53e prijs J.Custers: 59-65© prijs J. Arts: 62e prijs H. Koonings: 64e prijs DANSEN DANSEN. op Zondag 13 Augustus in het GEMEEN5CHAPSHUISaanvang 6 uur n.rn. Orkest: "The Locks1' DANSEN DANSEN

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1