IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 3 Augustus 1967. laargang 5, no.39 Parochie II. Oda. Zondag: Maandag: Dinsdag: 12e Zondag na Pinksteren» 7 uur leesmis voor de parochie, 8.30 uur leesmis uit dank baarheid voor de familie Rongen - van Asten, 10 uur Hoog mis voor de overleden familie Linders - van Ass. 8 uur jaargetijdenvoor Louis Arts, 8 uur leesmis voor Pierre en Harrie Janssen. Woensdag: 8 uur leesmis voor Johannes Peter van Asten. Donderdag:19 uur nm. avondmis voor de overleden familie Smeets - Janssen. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Jan Litjens. Zaterdag: 8 uur geen mis, 19»30 uur .leesmis voor de overleden fami lie Coenen - Spreeuweriberg. lisdienaars: Zaterdag: 19.30 uur: Gooren - Cox. Winnen - Clerckx ie Wit - Peeters Bus - Crienen. Zaterdag 19.30 uur Zondag 7 8.30 10 Damesgyimast^ekcjnfb^ jn verbad met werkzaamheden in de gymnastiek zaal, zal er tot nadere aankondiging geen gymnastiek zijn in de maand Augustus M.B.L. -J.B.T.B. -r, Degene, die a.s. zaterdag mee naar Neer willen gaan, worden verzocht uiterlijk om 2 uur "bij het Gemeenschapshuis te zijn. Eventueel ook met verloofde. De bus vertrekt op tijd. pe plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling "Lollebeek" deelt mede, dat een perceel haver (Zandster) gelegen in de Dorperpeel groot 5 ha. op stam zal worden verkocht. Overeenkomstig de inschrijfformulieren is het perceel in zijn ge heel te koop ofwel in een Westelijke en een Oostelijke helft, elk van 2i Ha. Voor een mindere oppervlakte kan niet worden ingeschreven. Het al dan niet toewijzen aan de inschrijvers is aan de Ilaatselijke Com missie voorbehoudenIk maak er U op attent, dat met eventuele over- of ondermaat geen rekening zal worden gehouden. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de leden van de Plaatse lijke Commissie, voor IJsselsteyn: P.J. Bleurkens, Heidsepeelweg 1c. Te koop. Vaarskalf, J. Custers, Rouwkuhlenweg. Te koop. £pagen<ie zeugen, A. Claessens, Heidsepeelweg

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1