27 Juli 1967» jaargang 5 no. 38. Parochie H» Oda. 11e Zondag na Pinksteren 7 uur leesmis voor Hendrikus en Theo van de Ven, 8«30 leesmis voor de overleden familie B/lichels - Lemmem, 10 uur Hoogmis voor de parochie, 8 uur leesmis voor Alhertus van Empel, 8 uur leesmis voor Peter Joh. Pj.ilipsen, 1- uur plechti ge huwelijksmms voor het bruidspaar Sanders - van Asten» 8 'uur voor Willem Vollenberg, 19 uur avondmis voor de overleden familie Sanders- v.Asten, eerste vrijdag, gesticht jaargetijde voor Gerardus Ver geldt, 11 uur plechtige huwelijksmis voor het bruids paar Einders - van Ass. 8 uur geen mis, 19»30 uur leesmis voor de familie Jennes- kens - Poels. Van 8 tot 19 Juli waren een groep jongens en meisjes uit IJsselsteyn, Venray, Meerlo en Heythuyzen de gasten van de Hieder Bayerische Ju- gendring, Cp buitengewone gastvrije wijze zijn we daar ontvangen, zow?el door de officiële personen als door de jeugd van de verschil lende plaatsen. Bijna iedere avond was er een contactavond met de jeugd van. de plaats waar we waren. Dinsdag 25 Juli zijn nu hier weer diitse jongeren gearriveerd,, wel niet uit Beieren, maar uit het land Baden-Würtenberg', welke hier op het soldatenkerkhof komen werken. Op dinsdag 1 Augustus zullen we in het Gemeenschapshuis met deze jongens en meisjes ook weer een contactavond houden en verwachten dat vele jongens en meisjes van IJsselsteyn daaraan zullen deelne men. Ook volwassenen zijn van -harte welkom. Dames-gymnastiekclub. n In verband met filmopnamen as. Maandag, wil len de dames die hiervoor intresse hebben om 7 uur aan school zijn, liefst in lange pantalon met witte blouse. Op maandag 31 Juli rum. 7 uur bijeenkomst bij het Gemeenschaps huis, om mee te doen voor de filmopname "Hoe het hier reilt en zeilt" Wij hopen op een grote opkomst. Daarna kienen voor opname van de film. Bij voldoende deelname zullen wij op Zondag 2Q Augustus naar de Pas siespelen in Tegelen gaan. Ook de echtgenoot kan mee. Tijdig opge ven, vóór 3 Augustus, vanwege plaatsbespreken, tel04-930-2019 Zondag; Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1