20 Juli 1967- jaargang 5 no.37 Parochie H, Oda. 10e Zondag na Pinksteren* Zondag: 7 uur leesmis voor de overleden familie van Asten - Janssen 8.30 uur leesmis voor Wim Bus en Martien Bus en echtgenote 10 uur Hoogmis voor de parochie Maandag: 8 uur leesrnis voor Gerrit van Dijck. Dinsdag: 8 uur leesmis voor de^overleden familie Lemmens - Heidens» Woensdag: 8 uur leesmis voor Pierre en Harrie Janssen. Donderdag:19 uur nm. avondmis, leesmis voor de overleden familie KeysersSmeets. Vrijdag: 8 uur, geen H; Mis, 4- uur nm. huwelijksmis voor het Bruids paar Wijnands - Marcellis. Zaterdag: 8 uur geen H. Mis, 19»30 uur nm. avondmis voor G. van Dijck Misdienaars: Zaterdag: 7-30 uur Bus- Grienen. Zondag: 7 uur Spreeuwenberg - van Asten. 8»30 uur Gooren - Cox. .0 10 uur Winnen - Clérkx. pn de week van 23 toy 30 Juli wordt er alleen op dinsdag en donderdag naar de veiling gereden. Alle producten moeten om half 8 aan de loods zijn. Kantoor en loods zijn in deze week "buiten de aanvoerijdon gesloten. M.B.L. - u Qp ZOndag 20 Augustus organiseert de M-.B.L. en de J.B.T.B. van de kring Venray een athletiek-middag. Er wordt deze middag gestreden in een vijfkamp. Voor de meisjes staan, hoogspringen, verspringen, halwerpen, 4-00'mp en 100 m. op het programma. Voor de Jongens zijn het, hoogspringen, verspringen, kogelstoten, 800 m. en 100 m. Het geheel wordt gesplitst in Junioren tot 18 Jaar, en senioren 18 Jaar en ouder. Opgave is mogelijk toy 26 Juli "bij een sportleidster of een "bestuurs lid. UitstapjeDegenen die zich opgegeven hekken voor het uitstapje op 25 Juli a.Sc, wordt verzocht op genoemde dag s'morgens om 7»30 uur aan -de kerk te zijn» Ruiterclub. Bij voldoende deelname wordt er de volgende week met een ponny-cluh begonnen, onder leiding van een goede instructeur. Omdat dit nogal wat kosten met zich mee krengt, wordt er van de zijde van de ouders medewerking verwacht,, door k.v. een bijdrage van f.k- per week. Er zal aangeschaft moeten worden, hoofdstel, zadel of sin gel, en als er straks naar concours gegaan wordt, dan zal wr nog voor kleding gezorgd moeten worden. Ponny's zijn beschikbaar. Degenen die intresse hebben kunnen zich opgeven bij P.Spreeuwenberg, Ringweg 6 te IJsselsteyn. De leeftijd is gesteld tussen 10 en 12 Jaar.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1